nieuws

Gepensioneerde makelaar moet gedumpte NVM-spullen ophalen

Financiële planning 3594

Een gepensioneerde Friese makelaar moet alsnog de NVM-merchandise en administratie ophalen die hij bijna drie jaar geleden aan de dijk had gezet. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland gisteren in kort geding besloten. Om de spullen in veiligheid te brengen huurde de afdeling Friesland van de makelaarsvereniging al die tijd al een opslagbox.

Gepensioneerde makelaar moet gedumpte NVM-spullen ophalen

Tussen de Friese afdeling en haar voormalige lid botert het al langer niet. De makelaar is van mening dat de vereniging hem heeft belemmerd bij het uitvoeren van zijn praktijk. Als zijn nering op last van een bank in december 2015 wordt ontruimd beschouwt de makelaar het dan ook als een mooi moment om diverse goederen met NVM-logo en zijn administratie letterlijk op straat te zetten.

De deurwaarder tipt de NVM over het dumpen van de spullen waarna de makelaarsvereniging zich ontfermt over de spullen er een opslagunit voor huurt. Dat kost de NVM tot op dag van vandaag € 421,00. De sleutel ligt al die tijd bij een notaris.

Beticht van verduistering

Ondanks herhaalde verzoeken weigert de inmiddels gepensioneerde makelaar zijn spullen op te komen halen. Hij stelt ook niet verplicht te zijn om de huurkosten die de NVM maakt te voldoen. Voor de makelaarsvereniging worden de oplopende kosten na bijna drie jaar en ruim € 14.000 verder wat te gortig. De vereniging kondigt aan de goederen en de administratie te willen vernietigen, waarop de makelaar de NVM publiekelijk beticht van verduistering.

De rechter gaat in haar vonnis niet mee in de wens van de makelaarsvereniging om de spullen te mogen vernietigen. “Een kort geding leent zich naar haar aard niet voor het toewijzen van een verklaring voor recht. Vernietiging van de goederen zou bovendien tot een onomkeerbaar gevolg leiden, terwijl niet duidelijk is wat er nu exact in de opgeslagen dozen zit.

Gehandeld als zaakwaarnemer

Wel dwingt de rechtbank de oud-makelaar de man om binnen 10 dagen in aanwezigheid van een deurwaarder of notaris zijn spullen uit de opslagunit op te halen. Volgens de rechter heeft de NVM willens en wetens en op redelijke grond gehandeld als een zaakwaarnemer. “Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan van de NVM niet langer gevergd worden dat zij de kosten van de opslag van de aan [Z] c.s. in eigendom toebehorende goederen nog langer (vooralsnog) voor haar rekening neemt.”

Dat de oud-makelaar stelt dat er destijds geen omschrijving door de deurwaarder heeft plaatsgevonden en daarmee de NVM nu beschuldigt van verduistering van goederen doet volgens de rechter niet ter zake. “Het al dan niet voortduren van de opslag van deze aan haar in eigendom toebehorende goederen (en het betalen van de kosten) door de NVM brengt voorts geen verandering in de omstandigheid dat destijds geen beschrijving is gemaakt (…)”

Kosten een probleem

Ook van het feit dat de man nu een AOW-uitkering geniet en de kosten van de opslag een probleem zijn is de voorzieningenrechter niet onder de indruk. “Deze omstandigheid dient echter naar het oordeel van de voorzieningenrechter voor rekening en risico van [Z] te komen omdat het goederen betreffen die aan haar in eigendom toebehoren.”

Reageer op dit artikel