nieuws

DFO: Aanbieders overtreden provisieverbod bij informeren over aflossingsvrije hypotheken

Financiële planning 5034

Door het verstrekken van informatie over aflossingsvrije hypotheken overtreden banken het provisieverbod. Dit stelt Bureau DFO in een reactie op de brief die de AFM vorige week stuurde aan de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en waarin banken wordt opgeroepen meer actie te ondernemen. Volgens DFO ligt het gevaar op de loer dat het provisieverbod op termijn ook wordt ontweken bij andere producten. 

DFO: Aanbieders overtreden provisieverbod bij informeren over aflossingsvrije hypotheken

Vorige week lekte een brief uit die de AFM had verstuurd aan de NVB waarin de toezichthouder de banken oproept een actievere rol te spelen in het helpen van consumenten met een aflossingsvrije hypotheek. De AFM wil dat de banken  voor die klanten handelingsperspectieven gaan schetsen, zonder daar in te sturen. Volgens DFO komt het desondanks gewoon neer op advies.  “Wij trekken hierbij de vergelijking met een drenkeling op volle zee die vanaf een voorbij varend schip een reddingsboei krijgt toegeworpen met daarbij de opties: 1. Pak de reddingsboei;
2. Zwem zelf naar de kust; 3. Wacht tot iemand je komt redden; of 4. Verdrink. Deze informatie bevat vier handelingsperspectieven. Maar elke drenkeling zal snappen dat geadviseerd wordt de reddingsboei te pakken. Aangenomen mag worden dat de rechter de interpretatie zoals de AFM die in de brief van 12 november poneert dan ook zal corrigeren.”

Informeren van klanten

DFO wijst daarnaast in haar nieuwsbrief op het provisieverbod. “Volgens staande interpretatie van de AFM gaat het hierbij niet alleen om geldstromen maar om alle op geld waardeerbare zaken. “Het informeren van klanten over het feit dat zij een aflossingsvrije hypotheek hebben, hen wijzen op de consequenties hiervan en vervolgens bieden van handelingsperspectief, behoort, behoudens andersluidende afspraken in het kader van de overeenkomst van opdracht zoals die bestaat tussen adviseur en consument, tot de taak van de ‘redelijk handelend en redelijk bekwaam’ financieel dienstverlener. Aanbieders die deze werkzaamheden van de betreffende adviseur overnemen en hiervan zelf de kosten dragen maken zich dus in de klassieke opvatting van de AFM schuldig aan schending van het verbod op provisie.”

Andere terreinen

Deze nieuwe interpretatie van de AFM met betrekking tot de reikwijdte van het verbod op provisie zal naar verwachting van Bureau DFO snel toepassing krijgen op andere terreinen, onder meer op het gebied van pensioen, ORV en AOV. “Of deze ontwikkeling in het belang is van de consument en van het onafhankelijke intermediair moet echter worden betwijfeld.”

Reageer op dit artikel