nieuws

Adfiz en OvfD claimen rol in campagne aflossingsvrije hypotheken

Financiële planning 1505

Brancheorganisaties Adfiz en OvfD zijn in gesprek met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars over de klantbenadering van consumenten met een aflossingsvrije hypotheek. Nu de AFM in een geheime brief aan de geldverstrekkers duidelijk heeft gemaakt wat er van hen verwacht wordt, kunnen er concrete afspraken gemaakt worden over de rol van de adviseur. Het gezamenlijke doel is volgens Adfiz dat klanten die een hypotheek sloten bij een adviseur, nu ook door hun adviseur geactiveerd worden.

Adfiz en OvfD claimen rol in campagne aflossingsvrije hypotheken

De AFM heeft aangegeven welke inspanning geldverstrekkers moeten leveren om inzicht te krijgen in de hypotheeksituatie van klanten. Op basis daarvan moeten klanten handelingsperspectieven krijgen en aangezet worden tot actie. “De AFM gaat daarbij niet in op de gewenste en benodigde samenwerking in de keten. Daarom maken Adfiz en OvfD hierover afspraken met de geldverstrekkers”, schrijft Adfiz in een persbericht.

Uniforme samenwerking

Een uniforme samenwerking tussen geldverstrekkers en adviseurs voorkomt volgens Adfiz dat per geldverstrekker en adviseur verschillende afspraken en verslagleggingsvormen ontstaan. Wanneer adviseurs de afspraken van de brancheorganisaties mogen verwachten is niet bekend. Volgens Adfiz-woordvoerder Joerie van Looij zijn er al wel intenties uitgesproken en kunnen die concreet gemaakt worden nu de AFM heeft laten weten wat het van verwacht van de geldverstrekkers.

Volgens de woordvoerder is Adfiz al sinds augustus in gesprek over de Aflossingsblij-campagne van de NVB, maar brengt de organisatie dit  naar buiten omdat de suggestie werd gewekt dat de adviseur geen rol heeft.

Grootbanken

Ondanks dat de gesprekken nog gaande waren tussen de brancheorganisaties, zijn banken al gestart met het activeren van klanten. “Dit betreffen met name de grootbanken die klanten aanschrijven die toentertijd door een eigen bankadviseur zijn geïnformeerd en dus niet via het intermediair worden bediend”, zegt Van Looij. “Daarnaast zijn er intermediaire partijen die pilots met de adviseur zijn gestart.”

Volgens NVB-woordvoerder Jelle Wijkstra staat de Aflossingsblij-campagne los van het feit dat banken al aan het activeren zijn geslagen. “Twee jaar geleden hebben we hier voor het eerst met de AFM over gesproken. Dus dit traject loopt al veel langer dan de campagne. De ene bank doet dat met een mailing, de andere bank heeft daar een belteam voor.” Wijkstra durft geen uitspraken te doen wanneer de afspraken gedeeld kunnen worden en wat erin zal staan. Ook Adfiz kan dat nog niet voorspellen. “Op korte termijn gaan er vervolggesprekken plaatsvinden om de reeds vastgestelde doelen om te zetten in concrete werkafspraken. Op dit moment is daarom lastig om er een concrete einddatum bij te noemen.”

Reageer op dit artikel