nieuws

NVHP waarschuwt voor inzet callcenters in aflossingscampagne banken

Financiële planning 1278

De campagne die de Nederlandse Vereniging van Banken is gestart om consumenten aan te sporen tot vervroegd aflossen van hun aflossingsvrije hypotheek wekt ten onrechte de indruk dat dit voor iedereen goed uitpakt. Dit stelt de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP). De brancheorganisatie waarschuwt voor banken die callcenters inzetten om klanten te gaan benaderen en roept consumenten op om pas vervroegd te gaan aflossen na een deugdelijk, schriftelijk advies.

NVHP waarschuwt voor inzet callcenters in aflossingscampagne banken

De Nederlandse Vereniging van Hypotheek Planners, NVHP, deelt de visie in de ‘Aflossingsblijcampagne’ van de NVB dat elke huiseigenaar met een hypotheek zich bewust moet zijn wanneer deze hypotheek moet worden afgelost. “Daarbij moet duidelijk zijn welke opties er zijn als de hypotheek moet worden verlengd omdat er geen spaar- of beleggingstegoeden zijn om af te lossen”, aldus de NVHP.

Geen speciale aanleiding

De beroepsvereniging is echter van oordeel dat de NVB-campagne bij de consument de onjuiste indruk wekt, dat vervroegde aflossing van de aflossingsvrije hypotheek voor iedereen op dit moment een goede beslissing is. “Veel consumenten die nu een aflossingsvrije hypotheek hebben, bouwen op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een levensverzekering, kapitaal op. Hiermee lossen ze op het einde van de leningsperiode de hypotheekschuld af. Deze grote groep consumenten heeft geen speciale aanleiding om hun lening eerder dan gepland af te lossen.”

Verduurzamen woning

Maaike Verhoef, secretaris NVHP: “Een consument die over voldoende geld beschikt om (een deel van) zijn hypotheek vervroegd af te lossen, loopt risico dit te doen zonder advies. Er zijn diverse mogelijkheden om het spaargeld in te zetten waarvan aflossen er maar één is. Misschien is het verduurzamen van de woning per saldo wel een betere investering. Over langere tijd gemeten zal dit wellicht meer financieel rendement opleveren dan dit kapitaal nu te gebruiken voor vervroegde aflossing van de hypotheekschuld.”

‘Echt te gemakkelijk’

De studie van de kinderen noemt de NVHP als een mogelijke andere bestemming voor eventueel beschikbare extra gelden. “Het is”, aldus Maaike Verhoef, “echt te gemakkelijk om bij alle Nederlanders met een aflosvrije hypotheek de indruk te wekken dat iedereen er goed aan doet deze hypotheek (deels) vervroegd af te lossen”.

Contact via callcenters

Volgens Verhoef zijn er al geldverstrekkers die onder meer via callcenters hun klanten met een aflossingsvrije hypotheek gericht gaan benaderen. “Soortgelijke acties rondom de beleggingsverzekering en rentederivaten tonen aan dat dit soort acties gemakkelijk tot misverstanden bij klanten van banken kunnen leiden.” Ze adviseert consumenten om nadrukkelijk te vragen of de bank alleen informatie of advies wil geven als deze ongevraagd contact opneemt, alleen een beslissing te nemen als de klant een advies heeft ontvangen en de klant dit op papier te laten zetten. “En in alle gevallen: bespreek dit met de adviseur die betrokken was bij de totstandkoming van de hypotheek of, als deze niet meer beschikbaar of in beeld is, met de ter zake kundige hypothecair planner”.

Bewijslast in Kifidzaken

De NVHP wijst er op dat klachteninstituut Kifid meermaals heeft aangegeven dat de bewijsplicht bij de klager ligt. “Om bewijsproblemen te voorkomen adviseert de beroepsvereniging consumenten om altijd een schriftelijk advies te vragen, aan alle partijen die de suggestie geven om de bestaande aflosvrije hypotheek vervroegd af te lossen.

Reageer op dit artikel