nieuws

Hoekstra wijst op verantwoordelijkheid adviseur bij beperken hypotheeklasten

Financiële planning 1416

Minister Hoekstra (Financiën) is tevreden over de manier waarop de financiële sector de risico’s rondom aflossingsvrije hypotheken aanpakt. Maar hij maakt zich wel zorgen over de nog steeds hoge hypotheekschuld in ons land. Hij wijst op de belangrijke rol die de adviseur heeft om consumenten te behoeden voor problemen. “De maximale hypotheek hoeft niet in alle gevallen de best passende te zijn.”

Hoekstra wijst op verantwoordelijkheid adviseur bij beperken hypotheeklasten

Hoekstra schrijft dat in een kabinetsreactie op de DNB-publicatie van bijna precies een jaar geleden, waarin de toezichthouder wees op de risico’s van het grote aantal aflossingsvrije hypotheken in ons land. Kamerleden hadden om die reactie gevraagd.

De minister is blij met de campagne die de Nederlandse Vereniging van Banken is gestart om consumenten bewuster te maken van de risico’s van aflossingsvrije hypotheken. Voor de achtergronden put hij uit het DNB-Overzicht Financiële Stabiliteit van vorig jaar, waarin onder meer wordt aangegeven dat het aantal vrijwillige aflossingen op hypotheken niet blijvend zal zijn. “Bijvoorbeeld omdat spaargeld maar één keer kan worden ingezet en omdat schenkingen die zijn gedaan ten behoeve van het aflossen van de hypotheekschuld vaak een eenmalig karakter hebben.” Ook zijn aflossingsvrije hypotheken nog steeds goed voor een derde van de hypotheekproductie. Over een kleine twintig jaar loopt voor 700.000 huishoudens de aflossingsvrije hypotheek af en dreigt een restschuld.

Een op tien klanten loopt risico

Het Financieel Stabiliteits Comité heeft naar aanleiding daarvan de sector opgeroepen maatregelen te treffen. De vier grootbanken rapporteren inmiddels elk kwartaal de stand van zaken; daaruit blijkt dat 10% van hun klanten (265.000 klanten) mogelijk in de problemen komen als de hypotheek afloopt. “De 10% klanten die een potentieel hoog risico lopen worden door hun kredietverstrekker met prioriteit benaderd om te onderzoeken of deze klanten daadwerkelijk risico lopen.”

Over het algemeen is Hoekstra tevreden over de manier waarop de AFM in samenwerking met DNB de aanpak van de risico’s rond aflossingsvrije hypotheken in gang heeft gezet “en de constructieve houding die de sector laat zien in dit traject”. “Ik heb er vertrouwen in dat de sector dit belangrijke onderwerp voortvarend blijft behandelen en zal er, samen met de toezichthouders, de komende jaren op toezien dat alle benodigde stappen worden gezet.”

Maximale lening op basis van aannames

Maar de minister maakt zich wel zorgen over de nog steeds relatief hoge hypotheekschuld bij Nederlandse huishoudens. Er zijn diverse maatregelen getroffen om de hoogte van leningen in te perken, maar “daarnaast vind ik het van belang dat de sector ook hier zijn eigen verantwoordelijkheid pakt”. De hypotheekadviseur heeft een belangrijke taak in het adviseren van de consument over de mogelijke risico’s van een hoge hypotheek, schrijft Hoekstra. “De maximale hypothecaire kredietruimte wordt aan de hand van enkele aannames vastgesteld. Zo wordt bij het bepalen van de maximale hypotheek bijvoorbeeld uitgegaan van een uitgavenpatroon van de consument dat lager is dan gemiddeld, dat de woning een energielabel C heeft, en wordt er geen rekening gehouden met de kosten van kinderen. Dit betekent dat, hoewel de normen in beginsel verantwoorde kredietverlening voorstaan, de maximale hypotheek niet voor alle consumenten de meest passende keuze hoeft te zijn.”

Lager is soms beter

Hoekstra ziet het als de rol van de adviseur om samen met de consument te bespreken welke hypotheeklasten hij kan en wil dragen op basis van zijn persoonlijke situatie. “Vooral in een stijgende woningmarkt, waar de wettelijke regels voor de consument als knellend kunnen worden ervaren, vind ik het belangrijk te benadrukken dat de maximale hypotheek niet in alle gevallen passend hoeft te zijn. In individuele gevallen zou een lagere hypotheek beter kunnen passen bij de huishoudsituatie dan de maximaal toegestane hypotheek.”

Reageer op dit artikel