nieuws

Bureau DFO: Campagne ‘aflossingsblij’ gaat tot problemen leiden

Financiële planning 9336

Consumenten die als gevolg van de campagne ‘aflossingsblij’ vrijwillig tussentijds hun aflossingsvrije hypotheek afbetalen, kunnen daardoor in de problemen komen. Als dat gebeurt, zullen alle betrokken partijen voor de aansprakelijkheidsvraag naar elkaar wijzen. Die verwachting heeft Bureau DFO uitgesproken in hun nieuwsbrief Wft. Banken doen officieel alleen aan informatieverstrekking, maar klanten zouden dit volgens DFO gemakkelijk kunnen interpreteren als advies.

Bureau DFO: Campagne ‘aflossingsblij’ gaat tot problemen leiden

Meerdere banken hebben afdelingen ingericht om klanten met een aflossingsvrije hypotheek bewust te maken van de risico’s als de hypotheek afloopt. Deze afdelingen worden volgens DFO bemand door tijdelijk voor dit doel aangetrokken personeel. Zij adviseren niet, maar doen slechts aan informatieverstrekking, waar lagere Wft-eisen aan verbonden zijn. Volgens DFO zijn daar echter vraagtekens bij te zetten. “Belang wordt gehecht aan hoe een gemiddelde consument een bepaalde uiting heeft ervaren en in redelijkheid heeft mogen ervaren”, schrijft DFO.

‘Meest geschikt’

“Door het hanteren van bepaalde presentatietechnieken en bewoordingen, zoals ‘meest geschikt’, ‘meest passend’ en ‘wij raden aan’, kan bij een consument de indruk worden gewekt dat een bepaalde oplossing passend is voor zijn specifieke situatie”, vervolgt DFO. “Waar een oplossing wordt gecombineerd met een specifiek financieel product kan dan de indruk ontstaan dat een consument wordt geadviseerd.”

Twee petten

DFO vindt dat de bank twee petten op heeft. Als belanghebbende bij het terugbrengen van de geldlening en in dit geval als adviseur van de klant. Daarom zouden er nog hogere eisen gesteld moeten worden aan de banken dat het advies ook echt passend is. “Daarbij hoort ook een afweging van eventuele andere en voor de klant betere alternatieven, om te zorgen dat op het eind van de looptijd van de aflosvrije hypotheek geen financiële problemen ontstaan. Waar de bank adviseert, dient zij immers in het belang van de consument te handelen.”

Adviseur gepasseerd

Volgens DFO geeft de actie van de gezamenlijke banken een groot risico op schade. “Omdat bij de gemiddelde consument de indruk ontstaat dat tussentijds aflossen van een aflosvrije hypotheek een verstandige beslissing is (alleen al de naam Aflossingsblij brengt dit tot uitdrukking). Ook omdat de actie welbewust de adviseur passeert op wiens deskundigheid de consument bij het afsluiten van de hypotheek zich heeft gebaseerd en die in veel gevallen ook de actuele situatie van de klant kent en vanuit die kennis goed kan beoordelen of vrijwillige vervroegde aflossing van de hypothecaire geldlening voor de consument wel of niet verstandig is.”

Als de actie bij consumenten tot problemen leidt, zal de aansprakelijkheid mogelijk een probleem worden. Volgens DFO zullen banken zich verdedigen door erop te wijzen dat zij niet adviseerden maar informeerden. De AFM zal verwijzen naar de banken en de adviseurs zijn in de campagne niet betrokken. Uit gegevens van Vereniging Eigen Huis bleek gisteren dat 200.000 huishoudens  financiële risico’s lopen met hun aflossingsvrije hypotheek.

Reageer op dit artikel