nieuws

Beroep op vervalst arrest faalt: gewelddadige nepbemiddelaar moet opnieuw brommen

Financiële planning 3589

Een man uit Noord-Nederland is naar nu bekend is geworden eind juni door de Rechtbank Assen veroordeeld tot 6 maanden cel voor het zonder vergunning aanbieden en bemiddelen in krediet. Ook heeft de man volgens het Hof valsheid in geschrifte gepleegd richting de AFM. De nepbemiddelaar moet daarboven op nog eens 2 jaar en zeven maanden uitzitten van een deels voorwaardelijke straf voor diefstal met geweld, oplichting en het -al eerder- zonder vergunning leveren van financiële diensten.

Beroep op vervalst arrest faalt: gewelddadige nepbemiddelaar moet opnieuw brommen

Uit het vonnis dat vorige week werd gepubliceerd en eerdere uitspraken komt het beeld naar voren van een onverbeterlijke recidivist. In de recente zaak krijgt de verdachte een tik op de vingers van de rechtbank om dat hij in de periode juli 2015 tot en met april 2016 zonder vergunning heeft bemiddeld in krediet of dit heeft aangeboden. Ook zou de man in enkele gevallen hebben bemiddeld in levensverzekeringen, opnieuw zonder dat hij hiervoor over de juiste papieren beschikte.

Advertenties op internet

Zijn avonturen in de financiële dienstverlening beginnen meer dan tien jaar geleden als hij via advertenties op internet en in dagbladen klanten werft voor zijn bedrijf dat stelde hulp te kunnen bieden bij leningen en financieringen, ook bij een negatieve BKR-registratie. Daarvoor rekende hij dan € 250.

Incasso-bezoekjes

Het prijskaartje voor de kredietbemiddeling pakt echter fors hoger uit, zo ondervinden vier ‘klanten’ van de verdachte. Deze treedt namelijk ook, met andere verdachten, op als incassant waarbij hij geweld allerminst schuwt. Nadat de de rechtbank hem medio juni 2009 al veroordeeld tot 6 jaar jaar cel, maakt het Hof Leeuwarden daar in 2011 negen jaar cel van voor de twee incassobezoekjes die de nep-tussenpersoon eind 2008 aflegde aan twee woningen tijdens welke de klanten onder meer werden gechanteerd en met de dood werden bedreigd. Daarnaast werd de man veroordeeld voor valsheid in geschrifte en oplichting.

Beroepsverbod 5 jaar

Als hij medio 2015 voorwaardelijk vrijkomt begint hij 6 dagen later gewoon opnieuw. Vanuit een eenmanszaak begint de man opnieuw kredieten aan te bieden, waarbij hij zich opnieuw richt op mensen die bij reguliere banken geen financiering kunnen krijgen. Zodra de AFM er lucht van krijgt probeert hij de toezichthouder om de tuin te leiden door een vervalste versie van het arrest uit 2011 op te laten sturen. Daaruit zou moeten blijken dat het bemiddelen zonder vergunning in zijn geval niet strafbaar was. De AFM tuint er echter niet in en laat zijn advertenties op internet verwijderen. In oktober 2017 wordt de man opnieuw veroordeeld, tot 2 jaar cel. Ook krijgt hij een beroepsverbod van 5 jaar opgelegd.

Gerechtelijke uitspraken

De rechtbank Assen spreekt in haar vonnis wat betreft de vervalsing van het arrest van een grove inbreuk op het vertrouwen dat in gerechtelijke uitspraken moet kunnen worden gesteld. “Bovendien geldt ook hier dat verdachte eerder is veroordeeld voor valsheid in geschrift en hij dus weer aantoont er niet voor terug te deinzen om documenten te vervalsen.”

Reclassering

Het verweer van de man dat zijn reclasseringsambtenaar op de hoogte was van zijn nieuwe bedrijfsactiviteiten toen hij in 2015 opnieuw begon als bemiddelaar, slaagt wat de rechtbank betreft ook niet. “De reclassering is namelijk geen instantie die met de opsporing van strafbare feiten is belast. Verdachte mocht de omstandigheid dat de reclassering niet heeft ingegrepen, dan ook zeker niet zien als extra bevestiging van zijn gestelde gedachte dat hij niet vergunningplichtig was.”

Zorg voor schoonmoeder

Dat de man inmiddels in Roemenië zorgt voor zijn schoonmoeder maakt ook weinig indruk op de rechter. Toch veroordeelt deze de recidivist niet tot de de twee jaar cel die het OM eiste, maar houdt het op een halfjaar omdat de delicten (valsheid in geschrifte en bemiddelen zonder vergunning) niet kwalificeren als oplichting. Wel moet de man alsnog de 934 dagen uitzitten van de straf die hij in 2011 kreeg en nog ander vonnis, van de rechtbank Zwolle in februari 2014.

Reageer op dit artikel