nieuws

Advocaat-generaal: geldgever moet ook inkomen controleren bij hypotheek zonder loonstrook

Financiële planning 2038

Hypinvest, dochter van NIBC, dreigt ook bij de Hoge Raad verantwoordelijk te worden gehouden voor overkreditering bij een klant van wie de inkomensgegevens niet zijn gecontroleerd. Die gegevens waren door de adviseur niet juist doorgegeven. Advocaat-generaal Mark Wissink concludeert in zijn advies aan het hoogste rechtsorgaan, net als het gerechtshof, dat de geldgever de zorgplicht heeft geschonden.

Advocaat-generaal: geldgever moet ook inkomen controleren bij hypotheek zonder loonstrook

Eind 2006 sluit een echtpaar een zogeheten selfcertifiedhypotheek, een product dat destijds in zwang was en waarbij geen loonstrook overgelegd hoefde te worden. De lening wordt door Finenzo Nijverdal (later S&L Star) ondergebracht bij Zwitserleven, een label van Amstelstaete (nu Hypinvest). De lening van € 342.000 wordt gefinancierd op basis van een gezamenlijk inkomen van ruim € 70.000. Maar later blijkt dat de aanvragers alleen kunnen teren op een WAO-utkering van € 40.000 en dat met ingang van maart 2007 het inkomen verder daalt naar € 28.000.

Problemen en verkoop

De te hoge hypotheek leidt tot problemen, onder meer omdat (op advies van S&L Star) de lasten uit een beleggingspot worden betaald die op slot wordt gezet door Falcinvest: de onttrekkingen gaan harder dan het beleggingsrendement kan bijbenen. De Ombudsman Financiële Dienstverlening bemiddelt en bepaalt dat S&L Star de helft van het geld uit het beleggingsfonds moet vergoeden.
In 2015 – S&L Star is dan al failliet – moet de woning worden verkocht en de klant houdt een forse restschuld over. Die gaat naar de rechter, want Amstelstaete had hem moeten behoeden voor zo’n hoge lening. De rechtbank vindt dat S&L Star de zorgplicht heeft verzaakt door onjuiste inkomensgegevens op te geven. Amstelstaete treft ook blaam: het had niet mogen vertrouwen op de gegevens van de adviseur en is toerekenbaar tekort geschoten in de zorgplicht. Bij het gerechtshof vangt Amstelstaete bot. Het hof wijzigt het oordeel in “schending van de zorgplicht”, waarna in cassatie wordt gegaan.

Geen fraude of verjaring

De advocaat-generaal wijst allereerst het beroep op fraude af: de klant heeft juiste gegevens verstrekt, maar S&L Star heeft vervolgens onjuiste inkomensgegevens doorgegeven. verjaring is ook niet aan de orde, omdat niet is bewezen dat de klant al in 2006 wist van de overkreditering.

Zelfstandige zorgplicht

Verder blijft ook de schending van de zorgplicht in stand. De advocaat-generaal overweegt daartoe: “Bij het verlenen van een consumentenkrediet mag de kredietgever uitgaan van de door de consument verstrekte gegevens, mits deze informatie toereikend is en in geval van gewone verklaringen vergezeld gaan van bewijsstukken. De kredietgever heeft derhalve geen structurele verificatieplicht (i.e. een plicht om alle verstrekte informatie systematisch te controleren), maar is wel verplicht ingeval van summiere niet onderbouwde-informatie een nadere controle uit te voeren.” De aanbieder heeft een zelfstandige zorgplicht, ook als gebruik wordt gemaakt van een tussenpersoon.

Lees hier de volledige conclusie

Reageer op dit artikel