nieuws

Paul Bänziger (Woonfonds): ‘Regelgeving ontmoedigt maatwerk’

Financiële planning 591

Is er voldoende ruimte voor maatwerk in hypotheken? Dat is een van de vragen die donderdag 27 september centraal staat tijdens een paneldiscussie met geldverstrekkers tijdens am:hypotheken. Woonfonds-directeur Paul Bänziger, een van de sprekers, is niet zo optimistisch. Volgens hem lukt het lang niet altijd een sluitend businessmodel te schrijven. “Als je voor kleine groepen klanten een maatwerkproduct op wilt zetten, moet je een heel circus optuigen.”

Paul Bänziger (Woonfonds): ‘Regelgeving ontmoedigt maatwerk’

Bieden toezichthouders en wetgever voldoende ruimte voor maatwerk?
“Toezichthouders hebben niet de behoefte om het tegen te houden, maar door allerlei wet- en regelgeving, vooral vastleggingsregels, wordt het voor banken minder aantrekkelijk om energie in subgroepen te steken. Daar moeten ze over rapporteren en dat vergt extra inspanningen en daardoor hogere kosten. Het geheel aan wet- en regelgeving ontmoedigt maatwerk.”

Is dat afgelopen jaren wel verbeterd?
“Ik vind van niet. De behoefte van rapporteren bij DNB en AFM is alleen maar groter geworden. Er wordt wel wat meer ruimte voor maatwerk gegeven, maar banken moeten over alles wat ze extra willen doen verantwoording afleggen. Dat verhoogt de complexiteit.”

Waar knelt het vooral?
“Als je voor kleine groepen klanten een maatwerkproduct op wilt zetten, moet je een heel circus optuigen. Dat maakt het lastig. Het draait om strategische keuzes. Veel partijen richten zich op bulk en zijn er helemaal niet op uit om een markt voor kleinere doelgroepen aan te boren. Daarnaast zijn er aanbieders die niet mee willen in de strijd om de laagste rente. Die zoeken juist wel naar maatwerk en krijgen te maken met alle regelgeving.”

Lukt het jullie binnen de bestaande regels voldoende maatwerk te bieden?
“Het lukt goed om de behoeftes voor verschillende doelgroepen in kaart te brengen. De vraag is: kan ik er een businesscase op bouwen? Veel doelgroepen vallen dan af omdat ze te klein zijn voor een sluitend businessmodel. Particulieren met een woonboerderij, met vaak nog een agrarische bestemming, zijn bijvoorbeeld zo’n lastige groep. Dat geldt ook voor expats. Die vinden we interessant maar de groep is voor ons te klein om er echt bijzondere dingen voor te doen.”

Voor welke doelgroep lukt het jullie wel?
“We zijn bezig met een product voor ouderen en onze woningverhuurhypotheek richt zich ook op een kleine doelgroep. Dat product is heel succesvol, het businessmodel is sluitend. Cijfers kan ik nog niet geven, maar ook het intermediair is heel tevreden.”

Kan de verhuurhypotheek een middel zijn om de woningmarkt vlot te trekken?
“De woningmarkt is een markt van huurders en kopers. Ik krijg weleens de opmerking dat als wij een koopwoning voor verhuur financieren, we een huis onttrekken aan de kopersmarkt. Dat klopt, maar we voegen er dan een toe aan de huurdersmarkt. Daar is ook een tekort. Dus voor de hele markt kun je niet zeggen of het goed of slecht is.”

Maakt het de woningmarkt toegankelijker voor starters die nu tussen wal en schip vallen?
“Dat durf ik niet te zeggen. Het mes van deze hypotheek snijdt aan twee kanten. Het biedt mensen een beleggingsmogelijkheid, maar de sociale component vinden we veel belangrijker. Als je een huis koopt voor je broer die op de huurmarkt niet terechtkan, is dat enerzijds een belegging, maar belangrijker is dat je je broer kunt helpen.”

Paul Bänziger is een van de sprekers tijdens het maatwerkdebat op am:hypotheken. Het event vindt plaats op donderdag 27 september in Utrecht. Andere sprekers die dag zijn onder anderen Ger Jaarsma (NVM), Wouter Schilperoort (Binnenlandse Zaken), Karin Polman (Florius) en ondernemer Egbert Jan van Bel. Een van de sessies gaat over de woningverhuurhypotheek van Woonfonds. Voor het complete programma en aanmelden, bezoek de congressite

Reageer op dit artikel