nieuws

‘Geld lenen kost geld’ moet plaatsmaken voor effectievere waarschuwing

Financiële planning 2406 PA

Minister Hoekstra van Financiën wil af van de slogan ‘Geld lenen kost geld’ bij consumptieve kredieten. Daarvoor in de plaats moet er een effectievere waarschuwing of andere interventie komen. De leenomgeving van kredietaanbieders moet veranderen om kwetsbare mensen te beschermen tegen torenhoge schulden.

‘Geld lenen kost geld’ moet plaatsmaken voor effectievere waarschuwing

De AFM heeft afgelopen maanden op verzoek van de minister de risico’s voor consumenten op de kredietmarkt geanalyseerd. Daaruit blijkt dat mensen met problematische schulden gemiddeld 15 schuldeisers hebben. Vaak zit daar een aanbieder van consumptief krediet bij. Het is volgens Hoekstra echter moeilijk vast te stellen wat het directe effect van een consumptief krediet is op problematische schulden.

Onnodige leenkosten

Grote zorgen heeft de minister over de betalingsachterstanden op kredieten bij postorderbedrijven. Ruim een op de drie overeenkomsten kent achterstanden, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hoekstra noemt het in zijn brief onwenselijk dat bedrijven die ook kredietaanbieder zijn prikkels hebben om de leenomgeving zo in te richten dat de consument kiest voor een krediet in plaats van directe betaling, of een hoger krediet, of een langer lopend krediet. “Gevolg is dat consumenten soms leenkosten betalen terwijl dat niet nodig is of hogere leenkosten betalen dan nodig.”

De minister kondigt drie beleidsdoelstellingen aan om te zorgen dat het belang van de klant op één komt bij de inrichting van de leenomgeving. Die luiden als volgt:

  • In de leenomgeving worden consumenten door aanbieders niet gestuurd in de richting van een hoger leenbedrag en/of een langere looptijd.
  • Lenen voor consumptieve uitgaven is niet iets vanzelfsprekends; aanbieders zetten niet het beeld neer dat dit wel zo is.
  • De leenomgeving wordt door aanbieders zo ingericht dat consumenten zich realiseren dat ze een krediet afsluiten met terugbetalingsverplichting en (rente)kosten.

Alternatieve slogan

Een van de maatregelen die hieruit voortvloeien is het schrappen van de leus ‘Geld lenen kost geld’. Uit eerder onderzoek bleek die al weinig invloed te hebben op het leengedrag. “Daarom ga ik op zoek naar een alternatief voor de huidige waarschuwing”, aldus Hoekstra. Dat kan ook een andere interventie zijn, al licht hij niet toe waar hij aan denkt. De AFM gaat met gedragswetenschappelijke experimenten de effecten van aanpassingen in de beslisomgeving toetsen.

Volgens de ministers hebben kredietaanbieders al stappen gezet om klanten minder richting hoge en langlopende leningen te sturen. Van aanbieders van verzendhuiskredieten verwacht hij extra aanpassingen om het percentage achterstanden terug te dringen. Daarnaast roept hij de hele branche op het belang van de klant centraler te zetten in gedragscodes.

Reageer op dit artikel