nieuws

Examentraining (85): Inkomen

Financiële planning 2527

Nu de nieuwe PE-periode loopt, is ook het blokken, studeren en oefenvragen maken weer begonnen. Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Deze week een casus met vragen uit de module Inkomen.

Examentraining (85): Inkomen

Casus
Wendy is eigenaar van een cateringbedrijf. De onderneming heeft meer dan honderd werknemers en de totale loonsom bedraagt € 5.000.000. Het cateringbedrijf is eigenrisicodrager voor de WGA. Omdat de verzekeringspremie Wendy al een paar jaar tegenvalt, wil zij per 1 januari 2019 terugkeren naar het UWV.

Premies
De volgende premies zijn van toepassing voor de WGA:

  • Huidige verzekeringspremie: 1,39%
  • Minimumpremie: 0,18%
  • Sectorpremie: 0,98%
  • Terugkeerpremie: 1,14%

Re-integratiekosten
Wendy had in 2017 de volgende re-integratiekosten:

  • Eerste spoor: € 10.000
  • Tweede spoor: € 8.000

Het UWV vergoedt hiervan geen re-integratiekosten.

Lijfrente Wendy
Wendy heeft al tien jaar een box 1-lijfrente lopen. De waarde van de lijfrente is momenteel € 60.000. Wendy heeft in de afgelopen jaren de volgende bruto-inkomsten gehad:

  • 2015: € 50.000
  • 2016: € 55.000
  • 2017: € 60.000

Tot een bedrag van € 40.644 (2018) geldt geen inkomenstoets bij afkoop van de lijfrente. Het gewenste bruto-inkomen van Wendy bij arbeidsongeschiktheid is in het eerste jaar minimaal € 40.000.

Vraag 1
Stel dat Wendy per 1 januari 2019 voor de WGA terugkeert naar het UWV. Wat is dan het verschil in totale kosten tussen eigenrisicodragen en verzekerd zijn via het UWV?

Ga uit van een gelijkblijvende loonsom en gelijkblijvende rekenpercentages. De re-integratiekosten zijn in 2019 gelijk aan de re-integratiekosten in 2017. Gebruik de bijlage ‘Voorwaarden eigenrisicodragersverzekering’ om de vraag te beantwoorden.

Antwoord: € […]

Toetsterm
2f.2: De kandidaat kan het belang herkennen en schetsen van een voorgestelde wijziging van de verzekering.

Vraag 2
Terwijl je de drie arbodiensten vergelijkt, valt het je meteen op dat twee van de drie arbodienstverleners niet handelt volgens de wettelijke regels. Een van de drie arbodienstverleners overtreedt de wet niet. Met welke arbodienstlener mag Wendy dus wél een contract sluiten?

Gebruik van de bijlage ‘Vergelijking arbodiensten’ om de vraag te beantwoorden.

a) Arbodienstverlener A.
b) Arbodienstverlener B.
c) Arbodienstverlener C.

Toetsterm
2g.7: De kandidaat kan toezien op de inschakeling van deskundigen.

Vraag 3
De adviseur Wft Inkomen bespreekt het arbeidsongeschiktheidsrisico van Wendy. Wendy wil graag een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten voor haarzelf. Bij arbeidsongeschiktheid wil zij haar lijfrente afkopen om het eerste jaar te overbruggen. Op welk risico moet de adviseur Wendy wijzen?

a) Het risico dat ze revisierente verschuldigd is als zij niet langdurig arbeidsongeschikt wordt verklaard.
b) Het risico dat ze revisierente verschuldigd is, omdat de lijfrente nog geen vijftien jaar loopt.
c) Ze loopt geen risico. Als Wendy arbeidsongeschikt raakt, kan zij het eerste jaar overbruggen uit de afkoop van de lijfrente.

Toetsterm
3b.3: De kandidaat kan een risicoanalyse opstellen.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Eerdere examentrainingen zijn hier te vinden.

Reageer op dit artikel