nieuws

De Hypotheker: ‘Kabinet laat starter in kou staan’

Financiële planning 924

De 75.000 nieuw te bouwen woningen die het kabinet nodig acht om de woningvoorraad op peil te krijgen, zijn niet genoeg. Dat stelt De Hypotheker in reactie op de Miljoenennota. Volgens de adviesketen blijven starters tussen wal en schip vallen.

De Hypotheker: ‘Kabinet laat starter in kou staan’

De Hypotheker noemt het een gemiste kans dat het kabinet geen extra maatregelen neemt om de positie van jonge kopers te verbeteren. “Juist deze groep dreigt op de woningmarkt tussen de wal en het schip te vallen en verdient een steuntje in de rug. Dit hoeft geen onverantwoorde financiële risico’s met zich mee te brengen. Denk aan het stimuleren van betaalbaar bouwen, de versoepeling van de inkomenstoets wegens het inkomensperspectief of een ruimer aanbod van startersleningen.”

Nieuwe woningen

Het kabinet geeft aan dat er jaarlijks minimaal 75.000 woningen gebouwd moeten worden om de woningvoorraad op peil te houden. Onvoldoende, vindt De Hypotheker. “Vooral in de grote steden zijn betaalbare woningen schaars en krijgen starters niet of nauwelijks een voet tussen de deur.” Eerder stelde ook makelaarsvereniging NVM al dat er de eerste jaar minstens 85.000 nieuwe woningen bij moeten komen.

Verduurzaming

De Hypotheker heeft daarnaast kritiek op het uitblijven van maatregelen die verduurzaming van de woningmarkt stimuleren. Volgens directeur Wytzejan de Jong is het streven van het kabinet om aardgas in woningen te vervangen door andere energiebronnen mooi, maar zijn er nog veel drempels voor huizenkopers.  “Als zij het plaatsen van duurzame voorzieningen in hun woning willen financieren, lopen zij nu nog tegen complexe wetgeving op. Dit staat haaks op de ambitieuze doelstellingen van de overheid. Als je wilt dat huiseigenaren werk maken van verduurzaming moet je ook zorgen voor goede financieringsmogelijkheden.”

Reageer op dit artikel