nieuws

90% mkb’ers accepteert compensatieaanbod rentederivaten

Financiële planning 655

Ruim 13.700 mkb-klanten hebben het voorschot geaccepteerd dat ze kregen van hun bank als compensatie in het rentederivatendossier. Dat zijn bijna negen op de tien mkb’ers die een aanbod voor een voorschot hebben ontvangen, schrijft minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer.

90% mkb’ers accepteert compensatieaanbod rentederivaten

De voorschotten die banken aan mkb-klanten betalen zijn onvoorwaardelijk wanneer klanten akkoord gaan met het voorstel tot herstel, schrijft de minister aan Kamerleden Erik Ronnes en Pieter Omtzigt. Die hadden deze zomer een spervuur aan vragen richting het ministerie gestuurd. Als het definitieve aanbod lager blijkt te liggen dan het voorschot, hoeft een mkb’er het verschil niet terug te betalen.

Versnelling

Ronnes en Omtzigt stelden de vragen omdat de AFM bekendmaakte dat twee banken, ABN Amro en Rabobank, nog steeds ver achterlopen en de regelmatige naar achter geschoven deadline van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB niet gaan halen. Volgens de minister zal de AFM in oktober een extra voortgangsbericht publiceren. Zo hoopt hij dat snel duidelijk is of door banken aangekondigde versnellingsmaatregelen de mkb’ers ten goed komen.

Hoekstra schrijft dat alle banken voor ogen hebben uiterlijk eind 2018 alle klanten een aanbodbrief te hebben gestuurd. Hij hoopt dat de twee banken die die deadline dreigen te missen met versnellingsmaatregelen nog een inhaalslag kunnen maken.

Geen rente van 8%

CDA-politici Ronnes en Omtzigt pleiten ervoor dat banken een hogere rente moeten betalen over vergoedingen die na 1 juli 2017 zijn en nog worden betaald. Die datum gold namelijk onder Hoesktra’s voorganger Dijsselbloem als deadline in het rentederivatendossier. De Kamerleden opperden een rente van 8%.

Hoekstra ziet daarin geen heil. “Mkb-klanten ontvangen de wettelijke rente over het compensatiebedrag. Er is geen wettelijke basis om een hogere rente af te dwingen. De AFM kan de banken dan ook niet dwingen om de mkb’ers een hogere rente te betalen dan de wettelijke rente die zij nu al verschuldigd zijn”, aldus de minister. Hij wil evenmin afdwingen dat banken in alle gevallen afzien van een beroep op verjaring. Volgens de bewindsman zetten de banken “alles op alles” om het traject zo snel mogelijk en zorgvuldig af te ronden.

Reageer op dit artikel