nieuws

Volksbank plust in hypotheken, medewerkers ontevreden

Financiële planning 2701

De Volksbank, onder meer bekend van de labels SNS en ASN Bank heeft haar marktaandeel in hypotheken het afgelopen jaar zien  groeien. Dit blijkt uit de zojuist gepresenteerde halfjaarcijfers  van de bank in overheidshanden. Het personeel van de bank zucht onder de reorganisatie, zo bevestigt topman Maurice Oostendorp. 

Volksbank plust in hypotheken, medewerkers ontevreden

Het marktaandeel in nieuwe hypotheken kwam in het eerste halfjaar uit op op 7,5% (2017: 6,8%). De bank zag haar omzet in dit segment met 12% stijgen tot € 2,9 miljard (eerste halfjaar 2017: € 2,6 miljard). De Volksbank is nu goed voor een particuliere hypotheekportefeuille van € 46,7 mrd, € 880  mln hoger dan eind 2017.

Daling nettowinst

De nettowinst kwam in het eerste halfjaar  uit op € 149 miljoen, een daling ten opzichte van eerste halfjaar 2017 (€ 187 miljoen) maar een  lichte stijging ten opzichte van tweede halfjaar 2017 (€ 142 miljoen). De winstdaling ten opzichte van de het eerste halfjaar van 2017 wordt vooral veroorzaakt door een daling van de totale baten met € 49 miljoen tot € 480 miljoen, als gevolg van lagere gerealiseerde resultaten op vastrentende beleggingen (deze waren het eerste halfjaar van 2017 incidenteel hoog).

Kosten

De operationele kosten  exclusief wettelijke heffingen kwamen met € 272 mln  € 1 miljoen hoger uit dan in de eerste 6 maanden van 2017, maar 6% lager ten opzichte van tweede halfjaar van 2017.

Daling medewerker NPS

Een opvallend gegeven is de stevige daling van de medewerker Net Promotor Score. Was deze eind 2017 al -2, nu bedraagt deze -14. Er zijn meer medewerkers die de bank niet zouden aanbevelen als werkgever dan medewerkers die dit wel zouden doen.

Reorganisaties bij Volksbank

CEO Maurice Oostendorp (foto) onderkent dat laatste  probleem. “De toename van onze hypotheekportefeuille en het aantal klanten stemt tot tevredenheid. De klanttevredenheid bij onze merken verbeterde verder, voor het eerst resulterend in een break-even gemiddelde Net Promoter Score. Dat gezegd blijft er nog genoeg te doen om onze Gedeelde Waarde ambitie te realiseren. De medewerker NPS verslechterde in het eerste halfjaar, tegen een achtergrond van reorganisaties bij de Volksbank en de financiële sector in het algemeen.”

Reageer op dit artikel