nieuws

Traditioneel kostwinnersgezin heeft het financieel zwaarder

Financiële planning 1145

Traditioneel kostwinnersgezin heeft het financieel zwaarder

Gezinnen met één kostwinner zijn er de laatste vijf jaar financieel op achteruit gegaan. Tweeverdieners zagen hun vrij besteedbaar inkomen juist toenemen. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerde cijfers van het CBS. Volgens het statistisch bureau worden de verschillen veroorzaakt door het stijgende inkomen van werkende vrouwen en wijzigingen in de belastingdruk.

Ten opzichte van 2011 hebben tweeverdieners ongeveer 5 procent meer te besteden. Eenverdieners moesten het met 1 procent minder doen. Dat komt volgens het CBS voornamelijk door het toegenomen inkomen van werkende vrouwen. Vooral moeders met een partner droegen financieel meer bij aan het huishouden. Bij een meting in 2006 zorgden moeders met kinderen voor 29 van het gezinsinkomen, in 2016 was dat 34 procent.

Volgens het CBS zijn vrouwen meer uren gaan werken, zijn de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen voor hetzelfde werk gekrompen, en is het aantal hoogopgeleide vrouwen flink gestegen ten opzichte van tien jaar geleden. Tweeverdieners profiteerden bovendien meer van de verruimde arbeidskorting dan eenverdieners. Zij ondervonden juist een fiscaal nadeel door de verminderde overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting.

Steeds meer tweeverdieners

In Nederland zijn 2,9 miljoen paren waarvan tenminste één persoon een inkomen uit werk heeft. Ongeveer 2,3 miljoen paren worden tot de tweeverdieners gerekend, 610.000 stellen hebben één lid van het huishouden dat voor het inkomen zorgt. Dat is een verhouding van één eenverdiener op vier tweeverdieners. In 2006 was die verhouding nog één op drie.

Door een herziening van de statistische gegevens is het volgens het CBS niet mogelijk om voor alle cijfers om een vergelijking te maken tussen 2006 en 2016.

Financiële problemen

Eenverdieners hebben beduidend vaker moeite om rond te komen dan tweeverdieners. Bijna 15 procent van de 358.000 gezinnen met één werkende partner, heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat is twee keer zoveel als onder tweeverdieners. 43 procent van de eenverdieners met kinderen kan rondkomen, maar ervaart wel financiële beperkingen. Zoals het onvermogen om onverwachte uitgaven hoger dan 1.000 euro te doen of versleten meubels te vervangen voor nieuwe.

Ongeveer 8 procent van de eenverdieners met kinderen geeft aan dat ze kampen met betalingsachterstanden. In de meeste gevallen gaat het dan om achterstanden bij het betalen van de huur of hypotheek. Woonlasten leggen bij eenverdieners voor ongeveer 35 procent beslag op het inkomen. Onder tweeverdieners is dat 30 procent.

Reageer op dit artikel