nieuws

‘Regeling hypothecair krediet 2019 is voor energieneutrale huizen onverantwoord’

Financiële planning 5881

Het is onverantwoord om slechts € 5.000 onderscheid te maken in de hypotheekruimte tussen nul-op-de-meterwoningen en huizen met een energieprestatiecoëfficiënt van 0 of lager. Dat schrijft de vereniging Brede Stroomversnelling, een coalitie van onder andere industrie, gemeenten en woningcorporaties. Het ministerie van Financiën stelt dit wel voor.

‘Regeling hypothecair krediet 2019 is voor energieneutrale huizen onverantwoord’

Op dit moment kunnen kopers van nul-op-de-meterwoningen (NOM-woningen) en kopers van EPC/EI=0-huizen (energieprestatiecoëfficiënt) € 25.000 euro lenen boven op de gebruikelijke maximale financieringslast. Dat verandert met ingang van 2019 staat in de Regeling hypothecair krediet 2019. Voor NOM-woningen blijft de extra hypotheekruimte gelijk, voor EPC=0-woningen (energieneutrale huizen) gaat die omlaag naar € 20.000.

Het verschil tussen beide woningtypen is dat een NOM-woning sowieso nul op de meter heeft: de gebouwgebonden én de gebruiksgebonden energielasten komen samen niet boven de nul uit. Een energieneutrale woning (EPC=0) heeft evenmin gebouwgebonden energielasten (voor verwarming, ventilatie, warmtapwater en verlichting). Een EPC=0-huis heeft echter wel gebruiksgebonden energielasten: het energieverbruik voor huishoudelijke apparatuur (van koelkasten tot printers).

Verschil te laag

Volgens Stroomversnelling is het verschil in hypotheekruimte te laag. Dit kan leiden tot onverantwoorde financieringssituaties. De vereniging berekende dat het verschil van € 5.000 gemiddeld neerkomt op een verschil van € 197 aan netto hypotheeklasten per jaar. De verschillen in energielasten lopen uiteen van € 616 (appartementen) tot € 911 (vrijstaande woningen) per jaar, aldus Stroomversnelling.

“Het verschil in extra LTI-ruimte tussen de NOM-woning en de EPC/EI=0-woning voor een verantwoorde financiering daarvan, zou veel groter moeten zijn dan de voorgestelde € 5.000”, schrijft de vereniging in reactie op het voorstel van het ministerie. “In alle gevallen is het verschil in verantwoorde hypotheekruimte minimaal tweemaal zo groot als nu voorgesteld. Gemiddeld genomen is het verschil circa € 15.000; driemaal groter dan nu voorgesteld.”

Label G als uitgangspunt

Stroomversnelling wil dat een rijtjeswoning met energielabel G uitgangspunt wordt voor de extra LTI-ruimte naar energielasten. Nu is dat nog een label C-appartement. Per label-categorie kan vervolgens extra LTI-ruimte worden bepaald. Ook wil de vereniging dat voor woningen met energielabel A of beter er alleen meer additionele hypotheekruimte komt als er een EnergiePrestatieGarantie is. Ook het effect van de grootte van de woning moet volgens Stroomversnelling worden meegenomen in de LTI-bepaling.

Het voorstel Regeling hypothecair krediet 2019 van het ministerie ligt momenteel ter consultatie. Tot maandag kunnen marktpartijen er nog op reageren.

Reageer op dit artikel