nieuws

Wethouder Woerden: verhoog hypotheek voor aardgasvrij wonen

Financiële planning 579

Wethouder Woerden: verhoog hypotheek voor aardgasvrij wonen

De Woerdense wethouder Tymon de Weger roept huiseigenaren in het Schilderskwartier op om hun hypotheek te verhogen om aardgasvrij te wonen. De wethouder wil van de wijk een proeftuin maken voor de rest van Nederland, maar kan op minder subsidie rekenen dan gehoopt. Volgens de lokale omroep Woerden.tv vindt De Weger dat eigenaren dan maar een hypotheek of extra lening moeten afsluiten.

Woerden wil landelijk vooroplopen in de klimaatdoelstellingen. In samenwerking met de plaatselijke woningbouwstichting en netbeheerder Stedin deed de wethouder een subsidieaanvraag van 20 miljoen om het Schilderskwartier van het gas af te helpen. Na een eerste gesprek met het Rijk bleek hij maximaal 5 miljoen aan te kunnen vragen.

‘Bij subsidie hoort een lening’

Tegen Woerden.tv zegt de wethouder het volgende over de plannen: “Realisatie zou via een soort subsidieregeling gaan. Daar hoort ook bij dat woningeigenaren een lening afsluiten. Dit is bedoeld om het restant dat je niet terug kan verdienen van de energie af te dekken. Daardoor wordt je woning bruikbaar voor tientallen jaren. Je moet denken aan een hypotheek, die uiteindelijk woonlastenneutraal is.”

Vanuit de gemeenteraad is verbolgen gereageerd op de bijstelling van het plan. Een raadslid vindt het ongelofelijk dat een wethouder inwoners van een wijk een extra schuldenlast oplegt voor ambities die twintig jaar voorlopen op die van het Rijk.

Reageer op dit artikel