nieuws

Wakkerpolis mag massaclaim van € 3,2 miljard tegen NN voortzetten

Financiële planning 5390

Wakkerpolis mag massaclaim van € 3,2 miljard tegen NN voortzetten

Stichting Wakkerpolis mag namens 400.000 woekerpolisklanten doorprocederen tegen Nationale-Nederlanden. De verzekeraar probeerde de claimclub niet ontvankelijk te verklaren, maar kreeg de rechtbank Rotterdam daarin niet mee. Wakkerpolis heeft een schadeclaim ingediend wegens de verkoop van ongeveer 500.000 beleggingsverzekeringen.

Wakkerpolis procedeert tegen Nationale-Nederlanden namens 400.000 klanten die vanaf 1990 samen 500.000 beleggingsverzekeringen sloten. Het gaat om polissen onder 44 labels, waaronder Flexibel Verzekerd Beleggen. Volgens de claimstichting heeft NN klanten niet correct voorgelicht over de eerste kosten. Dat zou tot een gemiddelde schade van € 6.500 per polis leiden. In totaal betekent dat volgens de stichting een claim van ruim € 3,2 miljard.

Twee andere collectieve claims

NN probeerde bij de rechtbank Rotterdam te voorkomen dat het in deze collectieve claim terecht zou komen. Volgens de verzekeraar dient Wakkerpolis vooral het eigen belang, en niet dat van de polishouders die ze vertegenwoordigt, zo blijkt uit het nog niet gepubliceerde vonnis. Daarnaast noemt NN de procedure overbodig, omdat er al twee andere collectieve woekerpoliszaken (van Stichting Woekerpolis.nl en Consumentenbond) tegen NN lopen. Volgens de rechtbank zijn die echter niet identiek, en vormt dat geen belemmering voor een derde collectieve zaak tegen NN.

Claimcode

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de bestuursstructuur van Wakkerpolis nog niet aan de Claimcode voldoet.  De stichting heeft wel al verbeteringen doorgevoerd. In die code is vastgelegd dat commerciële belangen van bestuurders niet mogen prevaleren boven die van de belangen van bij de stichting aangesloten verzekeringnemers. Volgens de rechter zijn de belangen van de polishouders voldoende gewaarborgd. “Zowel de verzekeringnemers als de personen achter de stichting hebben baat bij toewijzing van de gevorderde verklaringen voor recht”, aldus de rechter.

Belangrijke hobbel

Advocaat Adriaan de Gier van Wakkerpolis is blij met de uitspraak, maar merkt op dat de zaak nog lang niet voorbij is. “Dit is een belangrijke hobbel die we hebben moeten nemen. We voeren de procedure nu verder, maar als dit tot aan de Hoge Raad gaat, kan het nog wel zes jaar in beslag nemen.”

NN laat in een reactie weten kennis te hebben genomen van het vonnis. De verzekeraar benadrukt dat het alleen gaat om de ontvankelijkheid van Wakkerpolis en dat de rechtbank geen inhoudelijk oordeel heeft gegeven. Eind november staat de inhoudelijke beoordeling van de zaak op de rol.

Fred Hammerstein in RvT

Wakkerpolis heeft het team waarmee het de strijd aanbindt in woekerpoliszaken uitgebreid. De Tilburgse hoogleraar en massaschade-adviseur Ianika Tzankova is aangetrokken als adviseur. Hetzelfde geldt voor advocaat Johan Kleyn. Fred Hammerstein is toegetreden tot de raad van toezicht van Wakkerpolis. Hij is voormalig lid van de Hoge Raad en oud-voorzitter van Kifid.

Reageer op dit artikel