nieuws

Verbond: ORV-uitspraak Kifid geen probleem van ons

Financiële planning 1438

Het Verbond van Verzekeraars vindt zichzelf geen partij in de Kifid-zaak over de te compenseren ORV-premie. Volgens de brancheorganisatie heeft de uitspraak geen betrekking op de verzekeringssector. Adviseren over concurrerende premies en voorwaarden is volgens het Verbond specifiek een taak voor de adviseur alleen.

Verbond: ORV-uitspraak Kifid geen probleem van ons

De brancheorganisatie heeft schriftelijk gereageerd op vragen van am: over deze zaak.

“Het Verbond heeft kennisgenomen van de uitspraak van de geschillencommissie van het Kifid over de invulling van de zorgplicht door een adviseur in het licht van de afspraken die hij daarover met de klant heeft gemaakt. De geschillencommissie oordeelt dat deze specifieke adviseur daarin tekort is geschoten en de klant door hem moet worden gecompenseerd. De uitspraak heeft dus geen betrekking op de verzekeringssector. Het spreekt voor zich dat een onafhankelijk adviseur zich moet inspannen om een klant zo goed mogelijk bij te staan. Verzekeraars informeren klanten over eventuele wijzigingen  in het eigen product en over de voorwaarden waaronder verzekeringen kunnen worden gesloten of opgezegd. Dat laatste kan in veruit de meeste gevallen kosteloos. Advisering over concurrerende premies en voorwaarden is een taak van de adviseur.”

Reactie Vereende

De afwezigheid van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering viel ook op in deze zaak. Zou een dergelijk geval gedekt zijn vanuit de BAVAM, of wordt elke casus apart gezien als eigen risico? Manager marketing en accepatie Bert Sonneveld van de Vereende is nog voorzichtig. “Het te vroeg is voor een uitspraak naar aanleiding van het Kifid-vonnis. De Vereende wil eerst bestuderen wat het effect zou kunnen zijn.”

Wel geeft Sonneveld in algemene zin aan dat een individuele uitspraak niet direct consequenties voor de hele groep hoeft te hebben. “Het is belangrijk om het eerst eens goed te laten onderzoeken. Staat het los of zijn er meerdere van deze gevallen.”

Niet algemeniseren

Adfiz blijft erbij dat deze zaak niet te veralgemeniseren is. “Welke verantwoordelijkheid je hebt hangt volgens deze Kifid-uitspraak af van zaken als de omvang van de verplichting tot nazorg afhangt van wat de consument en de financieel dienstverlener zijn overeengekomen en de omstandigheden, zoals de aard van de verzekering en de omvang van de provisie”, zegt woordvoerder Joerie van Looij. “Maar hoe? Daar zegt deze uitspraak niets over.”

Van Looij ziet in de reactie van het Verbond wel een aanbeveling. “Als het Verbond zegt dat verzekeraar x niet de verantwoordelijkheid heeft te wijzen op het betere aanbod van verzekeraar y, dan denk ik dat ze daar gelijk in heeft. Het is in ieder geval de praktijk. En tevens een hele goede reden om je verzekering niet via het directe kanaal te kopen.”

 

Lees hier meer reacties op de mogelijke gevolgen van het Kifid-vonnis.

Reageer op dit artikel