nieuws

Ook Allianz en Vivat hebben woekerpolisklanten nu geactiveerd, die laatste na last onder dwangsom AFM

Financiële planning 1851

Ook Allianz en Vivat hebben woekerpolisklanten nu geactiveerd, die laatste na last onder dwangsom AFM

Alle verzekeraars voldoen aan de AFM-eisen voor het activeren van klanten met een woekerpolis. Allianz en Vivat waren de laatste twee die hun zaakjes nog op orde moesten krijgen. Bij Vivat had de toezichthouder daar een last onder dwangsom voor nodig.

De Autoriteit Financiële Markten legde Reaal begin februari een last onder dwangsom op. De verzekeraar had zich volgens de toezichthouder onvoldoende ingespannen om klanten met een hypotheek- of pensioengebonden beleggingsverzekering – een woekerpolis – te activeren. Als het Vivat-onderdeel dat niet binnen vijf weken alsnog zou doen, zou een dwangsom van vijf ton worden verbeurd.

Geen boete

De AFM heeft bij een controle geconstateerd dat Reaal voor 16 maart 2018 alsnog “in voldoende mate heeft voldaan” aan de activeringsplicht. De verzekeraar hoeft daarom geen boete te betalen.

Vivat (Reaal) en Allianz waren eind 2017 de enige twee verzekeraars die nog niet aan de AFM-normen voor activatie voldeden. Beide partijen gaven toen al aan haast te maken hun klanten alsnog te bereiken.

Actief stimuleren

Verzekeraars moesten voor eind 2016 de klanten aan wie ze een woekerpolis hadden verkocht, actief stimuleren om inzicht te krijgen in de financiële situatie van hun polis. In totaal ging het om 19 verzekeraars die samen ongeveer 1,6 miljoen polissen hadden verstrekt. Eind 2017 voldeden 7 verzekeraars aan de norm, bij 10 waren twee maanden later de “onvolkomenheden” ook opgelost. Allianz en Vivat waren toen nog niet klaar. Bij Allianz hoefde de AFM geen dwangsom in te zetten als drukmiddel.

Hersteladvies

Dat alle verzekeraars nu voldoen aan de normen betekent volgens de AFM niet dat alle klanten al actief met hun polis aan de slag zijn gegaan. Volgens de toezichthouder zijn er nog steeds mensen die geen actie hebben ondernomen. De AFM roept deze mensen op alsnog contact op te nemen voor een gratis hersteladvies.

Voor de niet aan pensioen of hypotheek gebonden beleggingsverzekeringen loopt de eindcontrole van de AFM nog. Daarvoor hadden verzekeraars tot eind 2017 de tijd om klanten te activeren.

Reageer op dit artikel