nieuws

NVM-voorzitter Jaarsma vertrekt na felle kritiek leden

Financiële planning 3575

NVM-voorzitter Jaarsma vertrekt na felle kritiek leden

Ger Jaarsma stapt in 2019 op als voorzitter van makelaarsvereniging NVM. Hij maakt zijn huidige termijn tot april volgend jaar nog af, maar is daarna niet meer beschikbaar voor een nieuwe periode als voorzitter. Een ruime meerderheid van de leden had felle kritiek geuit op het functioneren van Jaarsma. Er zou sprake zijn van een angstcultuur bij de NVM.

In een brief die in handen is van het FD, zegden alle NVM-woonmakelaars het vertrouwen in Jaarsma op. De 3.600 van de 4.000 leden betichten Jaarsma van slecht leiderschap. In de brief noemen ze hem een onbetrouwbare gesprekspartner die zijn eigen belangen dient. Bovendien zou hij belangrijke informatie niet delen. De relatie met deelnemingen zoals Funda zouden onder zijn leiding sterk zijn verslechterd.

‘Jaarsma schaadde belangen’

In maart stapten drie commissarissen van Funda op na een inhoudelijk conflict met de NVM over hun rol. Recenter wilde Jaarsma pas na aandringen tegenover de leden toegeven dat een Amerikaanse investeerder interesse had getoond in Funda. De woonmakelaars vinden dat de NVM hun belangen schaadt.

Positief onderzoek ledenraad

Voor de woonmakelaars was de maat vol. Opmerkelijk is dat de ledenraad tot een diametraal andere conclusie kwam.

De NVM reageerde tegenover het FD dat de ledenraad uitgebreid heeft gesproken met alle betrokken partijen. In het gesprek met Jaarsma over zijn functioneren zagen zij ‘een grote professionaliteit en een stevige inzet en drive.’

In het bestuur van de NVM zitten behalve Jaarsma ook de drie voorzitters van de vakgroepen Wonen, Landelijk Wonen en Business en Agrarisch. De ledenraad concludeerde over het functioneren van vakgroepvoorzitter Wonen Frits Markus dat het contrast met de rest van het bestuur leidt tot onwerkbare situaties. Zijn aanwezigheid in het bestuur is daarom niet meer gewenst.

Reageer op dit artikel