nieuws

Meer vertraging bij compensatie rentederivaten

Financiële planning 396

Meer vertraging bij compensatie rentederivaten

De uitvoering van het Uniform Herstelkader rentederivaten MKB loopt alweer vertraging op. Twee banken zijn klaar, twee doen nog voor het eind van dit jaar een compensatievoorstel aan gedupeerde ondernemers, maar voor twee andere banken komt zelfs die uitgestelde deadline te vroeg. Dat schrijft de Autoriteit Financiële Markten in een voortgangsrapportage. De toezichthouder onderzoekt hoe de banken het proces kunnen versnellen.

Het is niet de eerste keer dat de AFM vertraging moet melden bij de compensatie van rentederivaten die slecht uitpakten voor mkb’ers. De deadline voor het Uniform Herstelkader lag oorspronkelijk op 1 januari 2018. Zes banken die derivaten hadden verstrekt, zouden klanten voor die tijd een compensatievoorstel doen. Eind 2017 werd al duidelijk dat vier van de zes instellingen niet op tijd zouden zijn.

Versnelling

Inmiddels hebben twee banken voldaan aan de afspraken uit het herstelkader, meldt de AFM. Twee andere banken gaan ervan uit achtereenvolgens in september en aan het eind van dit jaar alle klanten een compensatievoorstel te hebben gestuurd. De laatste twee banken slagen daar niet in, hebben ze de toezichthouder aangegeven. De vertraging wordt vooral geweten aan problemen met de automatisering.

Deze banken hebben wel oplossingen om te versnellen aangedragen. De AFM heeft met één daarvan ingestemd en onderzoekt de andere voorstellen nog. De voorstellen zijn erop gericht dat zo veel mogelijk mkb’ers voor het eind van het jaar bericht hebben over compensatie. De toezichthouder verbindt hier wel voorwaarden aan. Versnelling mag niet in het nadeel uitpakken van de ondernemer.

€ 719 miljoen voorschotten

De zes betrokken banken hebben tot nu toe voor € 719 miljoen aan voorschotten aangeboden aan mkb’ers. Dat is bijna de helft van de voorziening die zij hebben getroffen.

Reageer op dit artikel