nieuws

1 op de 6 huishoudens in problemen met aflossingsvrije hypotheek

Financiële planning 4048

1 op de 6 huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek komt in de problemen aan het einde van de looptijd Dat is de conclusie uit een onderzoek van hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl naar bijna 100.000 dossiers. Meer dan 420.000 huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek hebben op dat moment te weinig inkomen om een nieuwe hypotheek af te sluiten die even hoog is als hun huidige hypotheek.

1 op de 6 huishoudens in problemen met aflossingsvrije hypotheek

Voor het bepalen van de probleemgroep selecteerde Ikbenfrits.nl voor haar onderzoek in haar database van hypotheekdossiers (mensen die de afgelopen jaren een tool hebben ingevuld) bijna 100.000 dossiers waar er minimaal sprake is van één aflossingsvrij leningdeel. Daarbij is gekeken naar de huidige inkomensgegevens.

Eventueel pensioeninkomen

Op basis daarvan is een maximale leencapaciteitsberekening gemaakt met inachtneming van de huidige regels voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek, waarbij ook rekening is gehouden met eventuele pensioeninkomens wanneer de pensioengerechtigde leeftijd was bereikt. Wanneer de pensioeninkomens-gegevens niet bekend waren is er gerekend met 60% van het huidige inkomen, een norm die ook het Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert.

700.000 aflossingsvrije hypotheken

Tussen 2035-2037 komen er 700.000 aflossingsvrije hypotheken aan het einde van de looptijd. Als men zijn huis niet wil verkopen dan moet er opnieuw een hypotheek worden afgesloten. Dit terwijl het inkomen vaak lager is geworden door pensioen en het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek is weggevallen.

Gat van € 35 mrd

Deze huishoudens lopen dus het risico dat ze gedwongen hun huis moeten verkopen. Gemiddeld is het gat tussen wat deze huishoudens kunnen lenen en de hoogte van hun schuld 83.000 euro. In totaal betekent dit een gat van €35 miljard in Nederland.

Werkelijke probleemgroep groter

Eind april 2018 gaf minister van Financiën Hoekstra in een reactie op vragen vanuit de Tweede Kamer aan dat hij verwacht dat de probleemgroep ‘beperkt’ is. Ikbenfrits.nl verwacht dat de probleemgroep zelfs nóg groter is dan 16%.

Stijgende hypotheekrentes

In het onderzoek van Ikbenfrits.nl is namelijk gerekend met de huidige rentes. Wanneer er wordt gerekend met een rente van 5% zoals de AFM dat voorschrijft dan is de probleemgroep nog groter: 19% van de huishoudens zal dan in de problemen komen. Dit gaat dan om bijna 500.000 huishoudens. Het is volgens Ikbenfrits.nl niet uit te sluiten dat de hypotheekrentes de komende jaren zullen stijgen.

In de problemen

De adviesorganisatie heeft een tool ontwikkeld waar huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek kunnen uitrekenen of ze in de problemen gaan komen.

Reageer op dit artikel