nieuws

NHG: ‘Gezondere woningmarkt vraagt om meer maatwerk’

Financiële planning 1100

NHG: ‘Gezondere woningmarkt vraagt om meer maatwerk’

Meer maatwerk is de sleutel voor een gezondere woningmarkt. Dit zegt Arjen Gielen, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), bij de de presentatie van de jaarcijfers. Op maat gemaakte  oplossingen zorgen er volgens hem voor dat de doorstroming weer op gang komt en starters ook weer een plekje vinden. 

In 2017 werden 117.779 nieuwe hypotheken afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie. Dat brengt het totaal aantal woningen met NHG in Nederland op 1,3 miljoen. In hetzelfde jaar deden 2.169 huishoudens een beroep op het fonds, omdat zij hun woning met verlies moesten verkopen. Dat blijkt uit het jaarverslag van NHG.

2% meer garanties

Het aantal aanvragen daalde in 2017 met 1% en de verliesdeclaraties met 39,2% ten opzichte van 2016. Ondanks de lichte daling van het marktaandeel van Nationale Hypotheek Garantie (NHG), was het netto effect positief: er werden in het verslagjaar ongeveer 2% meer garanties verstrekt dan was verwacht op basis van de liquiditeitsprognose. Het totale garantievermogen nam in 2017 toe tot € 1.113 miljoen (2016: € 979 miljoen).

Groeiende vraag

Arjen Gielen, algemeen directeur NHG: “We kijken terug op een jaar waarin de woningmarkt zich in snel tempo heeft ontwikkeld door groeiende vraag. Maar door lage rentes en gunstige financieringsvoorwaarden, in combinatie met een beperkt woningaanbod zagen we snel stijgende prijzen.”

Flinke uitdagingen

Deze ontwikkeling brengt volgens  Gielen flinke uitdagingen met zich mee. “Voor bepaalde groepen kopers hapert de doorstroom in de woningmarkt. Zowel starters als senioren hebben moeite een passende koopwoning te vinden. Daarnaast is er behoefte aan financieringsoplossingen in een steeds flexibelere arbeidsmarkt en speelt de noodzaak om woningen te verduurzamen.”

Bestaande mogelijkheden

De  bestaande  mogelijkheden voor maatwerkfinanciering worden volgens de NHG-directeur nog onvoldoende benut. “Hierdoor haperde de doorstroming in 2017 al. En juist in een overspannen markt is doorstroming dé hoop voor starters – bijvoorbeeld: als een senior verhuist, maakt deze ruimte vrij, uiteindelijk ook voor een starter. NHG kijkt continu naar de knelpunten om vervolgens nieuwe, op maat gemaakte, oplossingen aan te dragen. De behoefte aan maatwerk is groter dan ooit. Daar ligt de sleutel tot een gezondere woningmarkt.”

Ondernemers  en senioren

Het  waarborgfonds maakte het ruim een jaar geleden mogelijk om al na één jaar ondernemerschap een hypotheek met NHG af te sluiten, in plaats van de drie jaar die gebruikelijk was en introduceerde ruimere acceptatiecriteria voor senioren met een verhuiswens.

Verduurzaming woning

Mensen die hun woning willen verduurzamen kunnen eveneens op steun rekenen. Naast de mogelijkheden die er al waren, is samen met geldverstrekkers commitment gegeven om verduurzaming mee te nemen in ieder hypotheekadviesgesprek. Het aantal aanvragen voor financiering mét energiebesparende voorzieningen ligt inmiddels ongeveer vijf keer hoger dan het jaar ervoor.

am: hypotheken, hét kennisevent voor de Nederlandse hypotheekbranche staat op 27 september 2018 volledig in het teken van maatwerk.

Reageer op dit artikel