nieuws

Peer-to-peer leenplatform Monefy werd bestraft voor onvoldoende solvabiliteit

Financiële planning 1455

Peer-to-peer leenplatform Monefy werd bestraft voor onvoldoende solvabiliteit

Monefy, het peer-to-peer leen platform voor consumenten, heeft naar nu  bekend is geworden een last onder dwangsom opgelegd gekregen door De Nederlandsche Bank. Volgens DNB voldeed Monefy in 2017 niet aan de vereiste solvabiliteit. Peter Verhaar, oud-oprichter van beleggersbank Alex en Kees Droppert, voormalig CEO  Crédit Agricole Consumer Finance, stonden in 2014 mede aan de wieg van het bedrijf. 

Begin 2016 ging Monefy live nadat Verhaar (foto) anderhalf jaar met de AFM had lopen soebatten over de benodigde vergunning. Daarna kwam DNB echter om de hoek kijken. Volgens de beschikking van de toezichthouder valt Monefy te kwalificeren als beleggingsonderneming en hield het bedrijf daarvoor vanaf 31 december 2016 te weinig toetsingsvermogen aan, een overtreding van artikel 3:57 Wft .

Voldoende kapitaal

Monefy beschikte daardoor volgens DNB over te weinig solvabiliteit. “Naleving van de solvabiliteitsregels zorgt ervoor dat ook in minder gunstige omstandigheden de instelling over voldoende kapitaal beschikt om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.”

Niet tijdig

Om Monefy te bewegen deze overtreding te beëindigen, heeft DNB gebruik gemaakt van haar bevoegdheid op grond van artikel 1:79 Wft om een last onder dwangsom op te leggen. Op grond daarvan moest  Monefy uiterlijk op 14 juli 2017 waarborgen over voldoende solvabiliteit te beschikken door een toereikend toetsingsvermogen aan te houden. Omdat Monefy niet tijdig aan de last onder dwangsom voldeed, werd een dwangsom van € 2.000 geëffectueerd.

Nu voldoende solvabiliteit

Monefy beschikt per 6 februari 2018 over voldoende solvabiliteit, waardoor de overtreding is beëindigd.

Reageer op dit artikel