nieuws

Kamervragen over Kadaster en delen privégegevens huiseigenaren

Financiële planning 734

Kamervragen over Kadaster en delen privégegevens huiseigenaren

Kamerlid Kees Verhoeven (D66) heeft Kamervragen aan de minister van Rechtsbescherming (Sander Dekker) gesteld over het Kadaster en het delen van privégegevens. Verhoeven vraagt zich onder andere af wat de minister er van vindt dat via het Kadaster met ‘gemak’ persoonlijke gegevens opgevraagd kunnen worden. 

Het Kamerlid maakt zich, in het kader van ‘de privacywet’, onder andere zorgen over mogelijke identiteitsfraude: “Ziet u risico’s op het gebied van identiteitsfraude door het relatieve gemak waarmee persoonsgegevens opgevraagd kunnen worden?”.

Afschermen gegevens

Het Kamerlid wil van de minister ook weten welke afwegingen hij maakt: “Welke afwegingen maakt u in dergelijke gevallen tussen het belang van rechtszekerheid in de vastgoedmarkt en de privacy van personen, zonder dat beiden in het geding komen?”. Het Kamerlid wil ook van de minister weten of hij bereid is te onderzoeken op welke manier persoonlijke gegevens beter afgeschermd kunnen worden: “(…)bijvoorbeeld door alleen toegang toe te staan voor personen met een gerechtvaardigd belang, zoals makelaars, notarissen en taxateurs?”.

Privacy huiseigenaren in het geding

Volledige openbaarheid van gegevens van huiseigenaren via het Kadaster is achterhaald, zo concludeerde onlangs juriste Anna Berlee van de Universiteit Maastricht in haar promotieonderzoek. Volgens de promovenda is de privacy van huiseigenaren hierdoor in het geding en zou het beter zijn om vooraf te bepalen of de aanvrager van de informatie een gerechtvaardigd belang heeft. Belangrijke persoonsgegevens die in de koopakte van de notaris staan, zoals het ID nummer of de (maximale) hoogte van de hypotheeklening, kunnen nu tegen betaling via het Kadaster worden opgevraagd. Berlee onderzocht voor haar proefschrift met de titel ‘Access to personal data in public land registers. Balancing publicity of property rights with the rights to privacy and data protection’  hoe deze openbaarheid zich verhoudt tot de privacy van huiseigenaren.

Reageer op dit artikel