nieuws

Fiscaal voordeel voor vermogende particulieren

Financiële planning 2516

Fiscaal voordeel voor vermogende particulieren

Vermogende particulieren zeggen vaak dat ze geen uitvaartverzekering nodig hebben. Zij kunnen de kosten van een uitvaart zelf opvangen. Maar ook voor vermogende particulieren is een uitvaartpolis interessant. Zo levert een koopsomstorting fiscaal voordeel op.

Sommige mensen geven in adviesgesprekken aan dat ze geen behoefte hebben aan een uitvaartverzekering tegen premiebetaling. Een vaak gehoord argument is: “Ik heb voldoende geld op mijn spaarrekening om de kosten van een uitvaart te kunnen betalen.” De mensen die dit zeggen hebben over het algemeen de beschikking over voldoende financiële middelen en zien daarom het nut niet van een uitvaartverzekering. Negen goede redenen waarom u uitstekend een uitvaartverzekering tegen koopsombetaling kunt adviseren aan deze vermogende mensen.

  1. Belastingvoordeel I – het benutten van de vrijstelling in box 3

Een koopsomstorting kan fiscaal gunstig zijn. De storting verlaagt het vermogen in box 3 (sparen en beleggen). Een uitvaartverzekering is namelijk vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing in box 3. De vrijstelling bedraagt 7.033 euro (2018). Als dit bedrag belast zou zijn in box 3, zou de belasting kunnen oplopen tot zo’n 112 euro per jaar.

  1. Belastingvoordeel II – het onbelast schenken van een koopsom

Een andere manier om met een koopsom fiscaal voordeel te behalen, is door een koopsomstorting te schenken. Een schenking middels een koopsom kan via verschillende familiebanden: (groot)ouder – (klein)kind. Uw klant kan met de koopsomstorting het vermogen in box 3 verder verlagen. Ook kunt u vermogende familieleden van uw klant op dit fiscale voordeel wijzen, bijvoorbeeld de ouders van uw klant.

– Vrijstelling schenkbelasting kind 5.363 euro per kalender jaar (2018)

– Vrijstelling schenkbelasting kleinkind 2.147 euro per kalender jaar (2018)

  1. Eigen bijdrage in de Wlz/Wmo kan lager worden

De Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) kennen een ‘vermogensinkomensbijtelling’. Als uw vermogen in box 3 meer bedraagt dan het heffingsvrije vermogen ad 30.000 euro (2018), telt dat meerdere vermogen ook mee in het verzamelinkomen bij de bepaling van uw eigen bijdrage. Die eigen bijdrage kan hierdoor oplopen tot maximaal 2.332,60 euro per maand (2018).

  1. Een geruststellende gedachte

Met een koopsomstorting is de uitvaart nu al in een keer financieel geregeld.

  1. Gemak dient de mens

Uw klant heeft niet te maken met maandelijkse premiebetalingen. Eén keer een koopsomstorting betalen en hij heeft er verder geen omkijken meer naar.

  1. De koopsomstorting is veel lager dan het verzekerd kapitaal

Het bedrag dat uw klant betaalt voor de koopsom is veel lager dan het verzekerd kapitaal (zie onderstaande vier voorbeelden).

Man, 35 jaar      verzekerd kapitaal 8.000 euro   koopsom 3.401 euro      voordeel 4.599 euro

Vrouw, 45 jaar  verzekerd kapitaal 10.000 euro koopsom 5.152 euro      voordeel 4.848 euro

Man, 55 jaar      verzekerd kapitaal 8.000 euro   koopsom 4.972 euro      voordeel 3.028 euro

Vrouw, 65 jaar  verzekerd kapitaal 10.000 euro koopsom 7.416 euro      voordeel 2.584 euro

  1. Per direct volledige dekking

Als de verzekerde snel nadat de koopsomstorting is betaald onverwachts overlijdt, dan wordt het totale verzekerde kapitaal uitgekeerd.

  1. Het spaargeld aanwenden voor (leuke) andere aankopen

Uw klant hoeft niet langer een groot geldbedrag voor de uitvaart te reserveren. Met het financiële voordeel dat met de storting is gerealiseerd (zie voorbeelden), kan men iets leuks kopen of het gewoon op de bank laten staan.

  1. Een korting op de uitvaartnota

Als Monuta de uitvaart verzorgt, ontvangen de nabestaanden maximaal 5 procent korting op de uitvaartnota van Monuta Uitvaartverzorging.

Dit is een partnerbijdrage van Monuta. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Monuta.

Reageer op dit artikel