nieuws

Examentraining (77): Inkomen

Financiële planning 1985

Examentraining (77): Inkomen

Nu de nieuwe PE-periode loopt, is ook het blokken, studeren en oefenvragen maken weer begonnen. Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Deze week een casus met vragen uit de module Inkomen.

Casus
Evelien is eigenaar van bloemenkwekerij Bloem BV. De onderneming heeft meer dan honderd werknemers en de totale loonsom bedraagt € 5.000.000. Bloem BV is eigenrisicodrager voor de WGA, maar Evelien wil met Bloem BV per 1 januari 2019 terugkeren naar het UWV.

De volgende premies zijn van toepassing voor de WGA:

  • Huidige verzekeringspremie: 1,34%
  • Minimumpremie: 0,18%
  • Sectorpremie: 0,81%
  • Terugkeerpremie: 0,94%

Re-integratiekosten
De totale re-integratiekosten zijn als volgt onderverdeeld:

  • Eerste spoor: € 12.000
  • Tweede spoor: € 10.000

Het UWV vergoedt geen re-integratiekosten.

Arbeidsongeschikte werknemers:

  • Brian is 90% arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam;
  • Mesut is 75% en duurzaam arbeidsongeschikt;
  • Peter is 30% en duurzaam arbeidsongeschikt.

Bij deze casus hoort de bijlage Voorwaarden eigenrisicodragersverzekering

Vraag 1
Welke werknemer(s) van Bloem BV valt/vallen onder het WGA-risico?
Let op: er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

a) Mesut
b)Peter
c) Brian

Toetsterm
3c.4 De kandidaat kan het gegeven advies presenteren aan de werkgever.

Vraag 2
Hoeveel bedraagt het jaarlijkse verschil in WGA-lasten als Bloem BV per 1 januari 2019 terugkeert naar het publieke stelsel?
Ga ervan uit dat de loonsom, premiepercentages en kosten hetzelfde blijven.

Antwoord: € […]

Toetsterm
2f.2: De kandidaat kan het belang herkennen en schetsen van een voorgestelde wijziging van de verzekering.

Vraag 3
Wanneer kan Bloem BV weer eigenrisicodrager worden nadat zij is teruggekeerd naar het UWV?

a) 1 juli 2019.
b) 1 januari 2020.
c) 1 januari 2021
d) 1 januari 2022.

Toetsterm
1i.14: De kandidaat kan de wettelijke bepalingen inzake de overstap van UWV naar eigenrisicodragerschap en vice versa benoemen.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Eerdere examentrainingen zijn hier te vinden.

Reageer op dit artikel