nieuws

Zelfregulering taxateurs faalt. DNB en AFM willen wettelijke normen

Financiële planning 2076

Zelfregulering taxateurs faalt. DNB en AFM willen wettelijke normen

Het lukt taxateurs maar niet om hun onafhankelijkheid ten opzichte van de makelaar te waarborgen. Mede daarom pleiten de toezichthouders DNB en AFM bij minister Hoekstra (Financiën) gezamenlijk voor wettelijke vastgelegde eisen waaraan taxateurs moeten gaan voldoen.  

AFM en DNB pleiten allebei in hun Wetgevingsbrief dat fundamentele beginselen voor het beroep van taxateur in wetgeving worden opgenomen. Onder de beginselen verstaan de toezichthouders onder meer gedrags- en beroepsregels (inclusief centraal stellen van het publieke belang van taxateurs), doorlopend kwaliteitstoezicht en onafhankelijke tuchtrechtspraak.

Scheiding makelaars en taxateurs

DNB stelt in haar brief dat de toezichthouders de vastgoedsector al enige jaren hebben opgeroepen om met zelfregulering te komen die hoogwaardige en consistente wijze taxaties van vastgoed, inclusief commercieel vastgoed, moet borgen. “De afgelopen jaren is gebleken dat de sector zelf onvoldoende in staat is om een effectief raamwerk op te zetten en uit te voeren”, aldus  DNB-directeur Jan Sijbrand. “Met name de scheiding tussen makelaars en taxateurs lijkt niet te lukken, waardoor invloeden van makelaars(privaatrechtelijke belangen) vermengd blijven met taxateurs (publiek belang).”

Overwaardering dreigt

Hij wijst erop dat betrouwbare taxaties als onderdeel van onder meer balanswaarderingen, beleggingen en financieringen van belang zijn voor een goede werking van financiële markten. “Taxaties die niet alle relevante economische omstandigheden in
beschouwing nemen kunnen leiden tot overwaardering en kunnen het vertrouwen en de financiële stabiliteit ondermijnen.”

Reageer op dit artikel