nieuws

Nieuwe verzekering TAF vult inkomen arbeidsongeschikte werknemer aan

Financiële planning 1333

Nieuwe verzekering TAF vult inkomen arbeidsongeschikte werknemer aan

TAF heeft een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering voor eigenwoningbezitters in loondienst op de markt gebracht. De  TAF Inkomensbeschermer vult het  maandinkomen aan tot maximaal 90% van het laatstverdiende salaris als werknemer in de WIA terechtkomt. Doorgaans raakt een werknemers volgens TAF bij arbeidsongeschiktheid zo’n 30% van zijn of haar inkomen kwijt waardoor de hypotheek vaak niet meer betaalbaar blijkt. 

De TAF Inkomensbeschermer kan worden gesloten bij het afsluiten van een hypotheek voor de eigen woning of bij het verlopen van de rentevastperiode.  De woningeigenaar kiest voor een verzekerd percentage van tussen de 70 en 90% van het inkomen, met een maximum van € 80.000 per jaar.  Het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid wordt aangevuld tot dit verzekerd inkomen als de klant een WIA uitkering ontvangt die lager ligt. Risicodrager is verzekeraar Credit Life, een van de risicodragers achter de overlijdensrisicoverzekering en de maandlastbeschermer van TAF.

WIA-instroom in 2017

Directeur Nicole Hollander geeft aan dat de nieuwe verzekering moet voorkomen dat werknemers in de financiële problemen raken als zij langdurig arbeidsongeschikt raken. Ze wijst erop dat in 2017 meer  meer dan 40.000 werknemers in de WIA instroomden. “Zij verliezen in de meeste gevallen 30% van hun inkomen, in het ergste geval zakt het inkomen zelfs tot ver onder het minimumloon”, aldus Hollander.  “Met de TAF Inkomensbeschermer wordt het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid aangevuld tot het verzekerd maandinkomen dat vooraf is bepaald.”

Actief wijzen op risico’s

Volgens Hollander hebben consumenten  geen idee financiële risico’s zij lopen bij arbeidsongeschikt raken en zijn ze hier bij de aankoop van een woning ook helemaal niet mee bezig. Hypotheekadviseurs hebben op dat moment een verantwoordelijkheid, stelt de TAF-directeur.  “Het actief wijzen van de klant op de risico’s van arbeidsongeschiktheid en de financiële gevolgen ervan voor de betaalbaarheid van de hypotheek, is een verplicht onderdeel van het hypotheekadvies.”

Passende productoplossing

Toch wordt in de praktijk slechts bij zo’n 10% van de hypotheken het arbeidsongeschiktheidsrisico afgedekt. Hollander: “Hypotheekadviseurs nemen wel de scenario’s van inkomensterugval mee in het advies, maar de vertaling naar een passende productoplossing blijkt lastig. Nog te vaak wordt er een afstandsverklaring in het dossier opgenomen. Met de introductie van de TAF Inkomensbeschermer hopen we de adviesdrempel voor adviseurs te verlagen.”

In een interview dat am: begin februari met Hollander had, hintte de directeur al op een uitbreiding van de dekking.

Reageer op dit artikel