nieuws

Expats kunnen drie jaar korter profiteren van 30%-regeling

Financiële planning 3529 PA

Expats kunnen drie jaar korter profiteren van 30%-regeling

De looptijd van de 30%-regeling, een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland, wordt verkort van 8 naar 5 jaar. Het kabinet wil per 1 januari 2019 de wijziging doorvoeren voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. De verkorting heeft gevolgen voor de maximale leencapaciteit van expats.

De 30%- regeling geeft werkgevers de mogelijkheid om maximaal 30% van het loon belastingvrij te vergoeden aan buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken. Het gaat om een vergoeding voor extra kosten zoals reiskosten, huisvestingskosten en kosten voor levensonderhoud. De regeling is onder andere bedoeld om werknemers aan te trekken met een specifieke deskundigheid die in Nederland niet of schaars aanwezig is.

80% gebruikt regeling maximaal 5 jaar

Uit een evaluatie van de regeling vorig jaar blijkt dat circa 80% van de werknemers de regeling niet langer dan vijf jaar gebruikt. Van de circa 20% die de regeling wel tot acht jaar gebruikt, vestigt een substantieel deel zich niet tijdelijk, maar langdurig in Nederland. Voor het kabinet reden de 30%-regeling met drie jaar te verkorten. In omringende landen met vergelijkbare regelingen geldt vrijwel overal ook een looptijd van vijf jaar.

Verkorting looptijd

De verkorting van de looptijd heeft ook gevolgen voor de maximale leencapaciteit van expats die een hypotheek willen sluiten. Door de 30%-regeling hebben deze werknemers tijdelijk een hoger inkomen/ Dat moeten we wel kunnen aantonen met een beschikking van de Belastingdienst. Voor de duur van de beschikking mag de 30%-regeling worden meegenomen bij het bepalen van de maximale hypotheek. Dat kan straks dus drie jaar korter. Na afloop van de regeling moet de hypotheek haalbaar zijn op het dan lagere inkomen.

Reageer op dit artikel