nieuws

Digitalisering beperkt zicht op financiële situatie

Financiële planning 678

Automatisering en digitalisering van betalingen en correspondentie leidt er toenemende mate toe dat Nederlanders niet meer volledig grip hebben op hun budget. Dit blijkt uit het rapport Financiële administratie 2018 van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Volgens het Nibud zouden ouders en scholen hun kinderen weer administratieve vaardigheden moeten bijbrengen.

Digitalisering beperkt zicht op financiële situatie

Minstens 40% van de Nederlanders heeft moeite om het overzicht over hun financiële administratie te bewaren, zo blijkt uit het onderzoek van het Nibud. Zij hebben vaker betalingsachterstanden en staan vaker rood dan mensen die hun administratie volledig op orde hebben.

Automatische incasso’s

Door het gebruik van automatische incasso’s vergeet 44 % van de Nederlanders dat ze lopende abonnementen hebben. Drie op de tien Nederlanders kunnen rekeningen niet betalen omdat andere betalingen via automatische incasso’s het budget al hebben verbruikt.

Niet op de deurmat

Consumenten worden minder herinnerd aan het hebben van abonnementen en bijbehorende rekeningen omdat veel berichten niet meer letterlijk door de brievenbus op de deurmat vallen. Drie op de tien krijgt bijna alle rekeningen per e-mail of online in de mijn-omgeving. Consumenten geven aan belangrijke documenten per e-mail sneller over het hoofd te zien dan per post (26 versus 15%). En 54% geeft aan post sneller te bekijken dan naar een mijn-omgeving te gaan.

Financiële opvoeding

Het Nibud onderscheidt twee risicogroepen: de 18 tot 35-jarigen (34% van de Nederlanders van 18 tot 64 jaar) en de niet-digitaal vaardigen (minstens 1 op de 5 volwassenen). Het Nibud ziet dat het 35-minners, meer dan anderen, ontbreekt aan administratieve vaardigheden. Het ontbreekt hun vooral aan een vast en eenduidig systeem waarmee zij op een geordende manier overzicht kunnen houden over hun financiële administratie. Ook zien zij vaker belangrijke documenten in de e-mail over het hoofd en vergeten vaker welke abonnementen er nog lopen. Van de 35-minners lukt het de helft (49%) om de administratie bij te houden, van de 35-plussers lukt 63% dat. Het Nibud vindt bij de financiële opvoeding horen dat ouders hun kinderen leren hoe zij hun administratie kunnen ordenen en bijhouden. Ook zou het Nibud graag zien dat scholen er meer aandacht aan kunnen besteden.

Niet-digitaal vaardigen

18% van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan het ingewikkeld te vinden dat steeds meer berichtenverkeer digitaal, per mail en/of via mijn-omgevingen verloopt. Het Nibud schat in dat het werkelijke aantal Nederlanders dat moeite heeft met de digitalisering hoger ligt, omdat laaggeletterden en 65-plussers niet aan dit onderzoek hebben deelgenomen. Deze groep betaalt beduidend vaker rekeningen te laat, heeft vaker een rommelige administratie en komt minder op mijn-omgevingen zoals die van de zorgverzekeraar of zoals mijnoverheid.nl. Het Nibud pleit ervoor meer rekening te houden met deze doelgroep. Zo zouden bedrijven en organisaties belangrijke informatie ook altijd kosteloos per brievenpost moeten versturen, als consumenten daarom vragen.

E-mail als bericht klaarstaat in mijn-omgeving

Het Nibud roept consumenten op een systeem in hun huishoudelijke administratie aan te brengen en biedt daarvoor de gratis e-mailcoaching ’Bewaar’ aan. In het rapport geeft het Nibud ook adviezen aan bedrijven en organisaties over de manier waarop zij consumenten kunnen ondersteunen. Zo zou het budgetvoorlichtingsinstituut graag zien dat organisaties standaard een e-mailbericht sturen op het moment dat er nieuwe berichten klaarstaan in de mijn-omgeving. Nu moeten consumenten meestal zelf deze mogelijkheid activeren.

Feiten uit het Nibud-rapport

  • 40% worstelt met de financiële administratie
  • 31% krijgt alle rekeningen digitaal
  • 11% krijgt alle rekeningen op papier
  • 44% vergeet lopende abonnementen door automatische incasso’s
  • 18% heeft moeite met digitalisering van het berichtenverkeer
  • 26% ziet wel eens mailtjes over het hoofd
  • 14% ziet brievenpost wel eens over het hoofd
  • 77% bewaart belangrijke documenten op verschillende plekken, zowel op papier, in de mailbox of in een map op de computer
Reageer op dit artikel