nieuws

AFM legt Perfect Hypotheken en haar eigenaar boete op

Financiële planning 1899

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft naar nu bekend is geworden op  4 december 2014 een boete opgelegd van €6.000 aan Perfect Hypotheken B.V. (Perfect Hypotheken). De boete is opgelegd omdat Perfect Hypotheken een werkwijze hanteerde die tot wetsovertredingen leidde. Klanten van Perfect konden daardoor een hogere hypothecaire lening krijgen dan was toegestaan. Enig eigenaar en bestuurder De Groot kreeg voor de wetsovertredingen een boete van € 4.000 opgelegd. 

AFM legt Perfect Hypotheken en haar eigenaar boete op

De boetes zijn nu pas bekend gemaakt omdat het nog tot 26 juli 2017 duurde eer deze onherroepelijk werden. De Groot stapte naar de rechter en daarna naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Beide instanties onderschreven de conclusie van de AFM dat Perfect Hypotheken geen beleid heeft gevoerd dat een integere bedrijfsuitoefening waarborgt.

Voorschot op verpande beleggingsverzekering

Vanaf juli 2009 tot mei 2013 heeft Perfect Hypotheken verschillende overtredingen begaan. Aan klanten werden (deels onderhands) geldleningen verstrekt terwijl Perfect Hypotheken daarvoor geen vergunning had. Een deel van deze leningen bestond uit polisvoorschotten. Een polisvoorschot was een lening die verstrekt werd aan klanten met een beleggingsverzekering die was verpand in verband met een hypothecaire geldlening. Door het polisvoorschot konden klanten direct beschikken over (een deel van) de waarde uit de beleggingsverzekering, waardoor zij tegen gunstigere voorwaarden een nieuwe hypothecaire lening konden krijgen. Het verstrekte polisvoorschot werd afgelost op het moment dat de klant de beschikking kreeg over de waarde uit de beleggingsverzekering.

Passeerkrediet voor aflossing BKR-krediet

Daarnaast verstrekte Perfect Hypotheken zogenaamde passeerkredieten. Een passeerkrediet was ervoor bedoeld om een lening die was geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) af te lossen. In veel gevallen was aflossing namelijk een voorwaarde voor de hypotheekaanbieder voor het verstrekken van een hypothecaire lening. Het door Perfect aangeboden passeerkrediet werd niet geregistreerd bij het BKR. Daardoor bleef het krediet buiten het zicht van de hypotheekaanbieder. Uit het onderzoek van de AFM is eveneens gebleken dat Perfect Hypotheken het passeerkrediet niet meenam in het hypotheekadvies.

Gevaar van overkreditering

Door de werkwijze van Perfect Hypotheken waarbij zij klanten zonder vergunning krediet heeft aangeboden en dit krediet niet bij haar advies betrok, heeft Perfect Hypotheken volgens de AFM geen beleid gevoerd dat een integere uitoefening van het bedrijf waarborgde. Hierdoor bestond een gevaar van overkreditering en was er sprake van een verstoring van het gelijke speelveld tussen financieel dienstverleners.

Perfect geeft aan dat zij na het optreden door de AFM haar werkwijze heeft aangepast.

 

Reageer op dit artikel