nieuws

AFM bepleit Europese aanpak flitskrediet en cryptocoins

Financiële planning 528

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat er een Europese aanpak komt voor het bestrijden van flitskrediet. Dit schrijft de toezichthouder in haar jaarlijkse wetgevingsbrief. Ook de zogeheten crypto’s en initial coin offerings (ICO’s) vragen volgens de AFM om een Europese aanpak. Verder wil de toezichthouder een wettelijke basis om informatie met de Autoriteit Persoonsgegevens te kunnen delen. 

AFM bepleit Europese aanpak flitskrediet en cryptocoins

De AFM ziet het reclameverbod dat nu in ontwikkeling is als een belangrijke stap in de bescherming van consumenten tegen flitskredieten. Daarnaast vraagt de toezichthouder de minister van Financiën om een oplossing te creëren voor de aanpak van flitskredieten die aangeboden worden van buiten Nederland.

Geen eenduidige aanpak

Op dit moment is er geen eenduidige Europese aanpak. Samenwerking op EU-niveau, bijvoorbeeld door een herziening van de richtlijn Consumentenkrediet, zal volgens de AFM bijdragen aan het tegengaan van schadelijke kredieten.

Uitgifte van cryptocoins

Vanwege het grensoverschrijdende karakter vindt de AFM dat er ook een Europese aanpak nodig is voor crypto’s en zogeheten  initial coin offerings, de uitgifte van specifieke crypto-tokens voor funding van projecten en startups. De toezichthouder waarschuwde recent bij de presentatie van haar jaarverslag nog voor de risico’s die aan deze financiële instrumenten zijn verbonden.

Eenduidig standpunt

“Het is daarom van belang dat in Europees verband een eenduidig standpunt wordt gevormd ten aanzien van crypto’s en ICO’s”, aldus de AFM in een toelichting op de wetgevingsbrief.  De AFM pleit ervoor dat de Nederlandse regering zich hier in Europees verband ook sterk voor maakt.

Delen van informatie

Tenslotte pleit de AFM voor een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om informatie te delen met de Autoriteit Persoonsgegevens. “Door toepassing van data-analyse in het toezicht krijgt de AFM meer instrumenten in handen om risico’s vroegtijdig te signaleren. Nieuwe marktproblemen kunnen hiermee beter worden voorkomen. Het delen van informatie van en met andere toezichthouders is daarbij essentieel.”

 

Reageer op dit artikel