nieuws

Opvragen hypotheekhoogte via Kadaster botst met privacy burgers

Financiële planning 2351

Opvragen hypotheekhoogte via Kadaster botst met privacy burgers

Volledige openbaarheid van gegevens van huiseigenaren via het Kadaster is achterhaald. Dat concludeert juriste Anna Berlee van de Universiteit Maastricht in haar promotieonderzoek. Volgens de promovenda is de privacy van huiseigenaren is hierdoor in het geding en zou het beter zijn om vooraf te bepalen of de aanvrager van de informatie een gerechtvaardigd belang heeft.

Belangrijke persoonsgegevens die in de koopakte van de notaris staan, zoals het ID nummer of de (maximale) hoogte van de hypotheeklening, kunnen nu tegen betaling via het Kadaster worden opgevraagd. Berlee onderzocht voor haar proefschrift met de titel ‘Access to personal data in public land registers. Balancing publicity of property rights with the rights to privacy and data protection’  hoe deze openbaarheid zich verhoudt tot de privacy van huiseigenaren.

Openbaarheid disproportioneel

Ze erkent dat de openbaarheid van belang kan zijn voor geïnteresseerde kopers, bijvoorbeeld om te achterhalen of de verkoper van een huis wel gerechtigd is het pand te verkopen. “Maar de volledige openbaarheid van gegevens die nu geboden wordt, is disproportioneel”, zo stelt Berlee. Niet iedereen is er volgens haar bij gebaat dat privacygevoelige gegevens zoals hoogte van de hypotheek, geboortedatum of burgerlijke staat volledig opvraagbaar zijn.

Belangentest Duitsland

Berlee wijst erop dat in tegenstelling tot vroeger, toen informatie alleen analoog verkrijgbaar was, via digitale technieken veel beter worden gestuurd in het beschikbaar maken van kadastrale gegevens. In haar onderzoek refereert Berlee aan Duitsland, dat werkt met een belangentest. Via die test bepalen de Duitsers vooraf of de aanvrager een gerechtvaardigd belang heeft om (delen van) informatie op te vragen. “Een dergelijke test zou beter aansluiten bij de huidige privacyregelgeving, zonder afbreuk te doen aan de onderliggende redenen voor een openbaar register,” aldus Berlee.

 

Reageer op dit artikel