nieuws

Hypotheekmarkt stevent op nieuw record af

Financiële planning 1739

Hypotheekmarkt stevent op nieuw record af

Het eerste kwartaal van 2018 zou voor de hypotheekmarkt wel eens het beste kwartaal sinds jaren kunnen worden. Dit concludeert franchiseketen De Hypotheekshop op basis van HDN-cijfers. Lang niet alle leeftijden en inkomensgroep surfen mee op deze golf. De groei zit vooral bij de hogere inkomens en dito hypotheken.

Vorig jaar bleken de eerste drie maanden van 2017 volgens HDN het beste kwartaal sinds 2011. Afgaande op eerste cijfers van januari enn februari 2018 concludeert De Hypotheekshop, onderdeel van CMIS Group, dat de kans groot is dat het lopende eerste kwartaal dat van vorig jaar gaat overtreffen. Na dat eerder al januari 2018 de beste januari maand sinds 2011 bleek, blijkt dat nu ook te gelden voor februari. Het aantal aanvragen ligt daarmee maar liefst 22% hoger dan na dezelfde periode vorig jaar.

Meerdere aanvragen tegelijk

Volgens De Hypotheekshop heeft de aanhoudende stroom renteverhogingen heeft daar op twee manieren toe bijgedragen. “Allereerst worden in tijden van renteverhogingen aanvragen versneld ingediend bij geldverstrekkers”, aldus de hypotheekwinkel. “Bij twijfel over de acceptatiemogelijkheden van een aanvraag komt het ook wel voor dat een aanvraag tegelijk bij meerdere aanbieders wordt ondergebracht.”

Hypotheek oversluiten

Daarnaast zorgen volgens De Hypotheekshop de renteverhogingen voor een duidelijke toename van consumenten die de huidige hypotheek willen oversluiten naar een andere geldverstrekker. “De verhoogde kostengrens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) per 1 januari (tot €265.000,-) zal wellicht een extra kans zijn. Voordeel van een stijgende hypotheekrente is dat de te betalen rentevergoeding (boete) lager uitvalt, de geldverstrekker loopt immers minder rente-inkomsten mis.”

Huidige woning aanpassen

Behalve de stuwende werking van de oplopende rente ziet de franchiseketen de op volle toeren draaiende woningmarkt vormt als de hoofdoorzaak van de forse toename van het aantal hypotheekaanvragen. Behalve door te verhuizen kiezen consumenten er ook vaker voor om hun huidige woning aan te passen door de lopende hypotheek te verhogen, middels een tweede hypotheek of een onderhandse verhoging zonder notarisbezoek.

Hogere inkomens en hypotheken

Dee stijgende huizenprijzen en het teruglopende woningaanbod zorgen in grote delen van ons land – met name in de prijsklasse tot €250.000 – voor het laagste aandeel van veertig minners sinds 2011. Slechts 46% van de hypotheekaanvragen komt van een aanvrager in de leeftijd tot 40 jaar. Ook is het aandeel hypotheken met een hoofdsom tussen €100.000 en € 250.000 inmiddels onder de 50% gezakt. Daarnaast is een daling tot 30% zichtbaar in het aandeel aanvragers met een gezamenlijk inkomen tot €50.000. Sinds dit jaar ligt het aandeel huishoudinkomen vanaf € 75.000 zelfs hoger (35%).

Reageer op dit artikel