nieuws

AFM: Vooraf invullen inkomen werkt overkreditering in de hand

Financiële planning 2758 PA

AFM: Vooraf invullen inkomen werkt overkreditering in de hand

Kredietwaardigheidstoetsen zijn minder betrouwbaar als bij de inkomens- en lastentoets de bedragen vooraf al zijn ingevuld. Dit is een conclusie uit het onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) samen met telecomaanbieder Telfort heeft gedaan naar het effect van vooraf ingevulde bedragen op het invulgedrag van hun klanten. De AFM spreekt het vermoeden uit dat klanten daardoor meer lenen dan ze kunnen betalen. 

De AFM houdt sinds 1 januari 2017 toezicht op alle Nederlandse telecomaanbieders. Bij een lening voor de aanschaf van een mobieltje van meer dan € 250 moeten deze aanbieders sinds mei vorig jaar, verplicht vragen naar het inkomen en de vaste lasten van hun klanten. Dit om te voorkomen dat klanten teveel lenen en vervolgens niet kunnen terugbetalen.

Betalingsachterstand bij H & M

Het strengere toezicht gaat hand in hand met een scherpere registratie van kredieten boven € 250 door het BKR. De mogelijk verstrekkende gevolgen van de aanwezigheid van klein krediet op bijvoorbeeld de hypotheekverstrekking zijn sindsdien veelvuldig bediscussieerd. Zo kwam vorig jaar een gezin in het nieuws dat geen hypotheek kreeg vanwege een betalingsachterstand van € 350 bij kledingbedrijf H & M. 

Vooraf ingevulde waarden

De AFM heeft geconstateerd dat bijna alle telecomaanbieders op hun websites tot voor kort gebruik maakten van vooraf ingevulde waarden bij de verplichte inkomens- lastentoets  (ILT) die klanten moeten invullen bij de aanschaf van een smartphone met abonnement.  Afhankelijk van de gezinssituatie worden automatisch bedragen ingevuld bij de ILT, die de klant vervolgens zou moeten aanpassen naar zijn situatie. Deze standaard zijn gebaseerd op bijvoorbeeld het gemiddelde inkomen of de lasten van andere klanten of minimale waarden die nodig zijn om in aanmerking te komen voor het krediet.

Minder correcte antwoorden

Het vooraf invullen van de inkomens- en lastentoets zou volgens de AFM kunnen leiden tot het verstrekken van minder correcte antwoorden door consumenten gezien wat vanuit gedragswetenschappelijke literatuur bekend is over het effect van standaardopties en ankers op gedrag.

Helderheid krijgen

Volgens telecomaanbieders worden klanten echter geholpen met het invullen van de juiste gegevens als er vooraf bedragen worden ingevuld. Om helderheid te krijgen verzocht de AFM telecomaanbieders die gebruik willen maken van vooraf ingevulde waarden om aan te tonen wat het effect is op de waarden die consumenten invullen.

A/B-test bij Telfort

Telfort werkte in reactie hierop mee aan een experiment in hun online keuzeomgeving. De telecomaanbieder voerde medio 2017 een A/B-test uit op hun website en analyseerde de resultaten. Uit het onderzoek blijkt dat consumenten niet altijd hun daadwerkelijke inkomen en lasten opgeven. Veel klanten laten de vooraf ingevulde waarden onveranderd staan.

Voorkomen overkreditering

De AFM concludeert op basis van het onderzoek dat het vooraf invullen van gegevens over inkomen en lasten niet passend is in het kader van het voorkomen van overkreditering en heeft de telecomaanbieders opdracht gegeven hiermee te stoppen. Telecomaanbieders hebben hier gehoor aan gegeven.

Dit artikel is onderdeel van am: permanent actueel. Onderaan het artikel staan vragen die pa-abonnees kunnen beantwoorden. Het artikel inclusief resultaat wordt dan toegevoegd aan de persoonlijke toetsresultaten. Interesse om mee te doen aan am:permanent actueel? Klik hier voor meer informatie. 

Reageer op dit artikel