nieuws

Voormalig bestuurder vermeende aanbieder flitskrediet negeert dwangsom AFM

Financiële planning 1215

Voormalig bestuurder vermeende aanbieder flitskrediet negeert dwangsom AFM

De AFM heeft naar nu bekend is geworden eind december 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan Dhr. Van Boort, toenmalig bestuurder van de vermeende flitskredietaanbieder Infare UK Ltd (Infare UK). Infare bood vermoedelijk flitskredieten aan in Nederland zonder dat hij aantoonde te beschikken over de benodigde vergunning of een uitzondering of vrijstelling hiervoor. Het maximum van € 50.000 voor de opgelegde dwangsom is inmiddels bereikt. 

In verband met lopende gerechtelijke procedures heeft het enige tijd geduurd voordat de AFM over mocht gaan tot publicatie.Van Boort voldeed niet aan informatieverzoeken van de AFM die deze informatie nodig had om vast te stellen of Infare UK zonder vergunning van de AFM actief is geweest. Inmiddels staat Infare UK niet meer ingeschreven bij de Engelse Kamer van Koophandel en is de website van het bedrijf sinds eind 2016 niet meer online.

Samenwerking met Maltese partij

Op de website werd (vermoedelijk) krediet met een korte looptijd (flitskrediet) aangeboden aan Nederlandse consumenten en/of werd daarin bemiddeld. De AFM beschikt over informatie waaruit blijkt dat Infare UK opdracht heeft gegeven aan een Nederlands (gelieerd) incassobureau om online afgesloten flitskredieten uit te betalen aan Nederlandse consumenten. Daarnaast zou Infare UK dat incassobureau opdracht hebben gegeven om geldbedragen te innen die zien op terugbetalingen van krediet. Ook zou Infare UK een samenwerking hebben (gehad) met een Maltese partij.

Vergunning nodig

Het aanbieden van krediet en het bemiddelen daarin mag niet zonder een vergunning van de AFM, tenzij er sprake is van een uitzondering of vrijstelling. Infare UK beschikte niet over een vergunning van de AFM voor het aanbieden van krediet of het bemiddelen daarin op de Nederlandse markt. De AFM heeft onvoldoende informatie ontvangen om te kunnen vast stellen of er sprake is van een uitzondering of vrijstelling.

Maximum bereikt

Van Boort heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Tot op heden heeft hij geen bankafschriften van Infare UK verstrekt. Sinds 28 februari 2017 moet hij de dwangsom betalen voor iedere dag dat hij niet aan de opgelegde last voldeed. Het maximum van € 50.000 is inmiddels bereikt.

‘Geen weigering’

Volgens advocaat Stef Leijten is er geen sprake van dat zijn cliënt Van Boort weigert om informatie te verstrekken. “Vanwege het feit dat cliënt geen bestuurder meer is van Infare UK heeft hij simpelweg geen toegang meer tot de bankafschriften.”

Reageer op dit artikel