nieuws

Independer verstevigt greep op partijdige reviews hypotheekkantoren

Financiële planning 1934

Vergelijker Independer heeft de voorwaarden aangescherpt voor de reviews van hypotheekadviseurs. Vooral het zerotolerancebeleid is strenger geworden: bij het geringste vermoeden van beïnvloeding kunnen reviews van en kantoor worden verwijderd. Advocaat Thomas Welschen, die vorig jaar Hypotheekplatform bijstond in een rechtszaak over reviews, is kritisch over de nieuwe voorwaarden. Hij vindt ze niet duidelijk genoeg en bovendien mist hij onafhankelijke toetsing.

Independer verstevigt greep op partijdige reviews hypotheekkantoren

Independer heeft hypotheekkantoren deze week geïnformeerd over de nieuwe voorwaarden die gelden voor klantbeoordelingen van hypotheekadvies. Volgens de vergelijker speelt de toenemende belangstelling voor reviews een rol bij de aanpassing van de voorwaarden. Ook reageert het bedrijf ermee op de uitspraak van de rechter in een kort geding van Hypotheekplatform tegen Independer. De rechtbank bepaalde dat Independer geen reviews mocht verwijderen. Ook mocht een toebedeelde prijs niet worden ingetrokken. De vergelijker had onzorgvuldig onderbouwd waarom de gewraakte reviews partijdig tot stand waren gekomen.

Beloning

Om dit te ondervangen somt Independer in de nieuwe voorwaarden op wanneer sprake is van beïnvloeding. Bijvoorbeeld als de review is ingevuld op het hypotheekkantoor of als er een beloning in het vooruitzicht is gesteld. Ook een review die is gegeven nadat een invulvoorbeeld voor de beoordeling of een op de beoordeling gelijkende checklist aan de klant is toegestuurd of meegegeven, heet partijdig te zijn.

AFM-checklist

Paul Braspenning van Hypotheekplatform noemt dat laatste “zeer opmerkelijk”. “Hiermee verbiedt Independer de facto het gebruik van de AFM-checklist voor hypotheekadvies, en dus een belangrijke kwaliteitscontrole, aangezien hun vragenlijst daar een vrijwel exacte kopie van is.”

“We vinden het prima als een hypotheekkantoor de checklist van de AFM hanteert”, reageert Coen de Ruiter, CEO van Independer. “Het moet alleen niet zo zijn dat je die samen invult of erbij zegt hoe je die moet invullen.” Volgens De Ruiter zijn de voorwaarden met name aangepast om expliciete situaties te benoemen van wat niet mag. Beoordelingen noemt hij belangrijk, en hij wil graag een extra garantie bieden dat reviews betrouwbaar zijn.

Machtspositie

Thomas Welschen van Fort Advocaten, die Hypotheekplatform bijstond in het kort geding, vindt dat de vergelijker daar niet goed in is geslaagd. “In het vonnis van juli 2017 wijst de rechter op de machtspositie van Independer als een van de grootste vergelijkings- en adviessites. Voor kantoren is het van groot belang daar een goede review te hebben. Ik citeer uit het vonnis: Deze machtspositie brengt met zich dat van Independer mag worden verwacht dat zij uiterste zorgvuldigheid betracht bij het geven van een oordeel of het nemen van beslissingen.

Waarborgen

“Op basis van dit oordeel van de rechter zou je verwachten dat de voorwaarden van waarborgen worden voorzien. Die zie ik nog steeds niet”, aldus Welschen. “Ik mis onafhankelijke toetsing en duidelijke terminologie. Er zou in echt heldere taal moeten staan wat wel mag en wat niet, in plaats van dat open te laten. Dat had echt beter gekund. Je mag niet uit het oog verliezen dat Independer zichzelf ruime bevoegdheden geeft om kantoren verstrekkende sancties op te leggen.”

Geest van de voorwaarden

De Ruiter meent juist dat dit is gepoogd, maar alles expliciet benoemen vindt hij te ver gaan. “Los van wat er letterlijk staat, wordt uit de geest ervan duidelijk wat wordt bedoeld.” Advocaat Welschen is bang dat dat leidt tot willekeur. De Ruiter: “We zullen uiteraard heel zorgvuldig zijn. En bij een vermoeden van een partijdige beoordeling, volgt altijd een apart onderzoek. Als een review partijdig blijkt, verwijderen we die.” Ook kan in ernstige gevallen het plusabonnement van de adviseur worden verwijderd, evenals alle data op de profielpagina van het kantoor.

Geen bezwaar

Het onderzoek naar beïnvloeding stuit Welschen tegen de borst. Volgens hem zou er een onafhankelijke toetsing moeten zijn bij een vermoeden van partijdige reviews. “De beslissing of sprake is van een partijdige beoordeling en welke maatregel wordt getroffen staat nu net als in de oude voorwaarden geheel ter discretie van Independer. De adviseur kan daartegen geen bezwaar maken. Volgens mij is dat niet de oplossing die de rechter voorstond toen die oordeelde dat Independer meer zorgvuldigheid moest betrachten.”

“Je kunt als hypotheekkantoor aangeven dat een vermoeden van beïnvloeding niet juist is”, reageert De Ruiter. “Het klopt dat we geen aparte beroepsmogelijkheid hebben.” Waar kantoren bij bezwaar eventueel dan heen moeten? Ze kunnen zich net als Hypotheekplatform tot de rechter wenden, aldus De Ruiter.

Reageer op dit artikel