nieuws

Bezwaar tegen WOZ-waarde levert € 272 op

Financiële planning 2331

Bezwaar tegen WOZ-waarde levert € 272 op

Bezwaar aantekenen tegen de WOZ-waarde van de eigen woning levert gemiddeld € 272 aan besparing op lokale lasten en inkomstenbelasting op. Dit zegt jurdischbureau Bezwaarmaker.nl op basis van eigen waarnemingen. Het aantal huiseigenaren dat daadwerkelijk bezwaar aantekent blijft echter zeer beperkt.

Driekwart van de Nederlanders zou bezwaar willen maken tegen de WOZ-waarde van hun woning, die een dezer dagen samen met de jaarlijkse OZB-aanslag op de mat valt, zo blijkt uit onderzoek dat Bezwaarmaker.nl liet uitvoeren door onderzoeksbureau Vostradamus. Vier op de tien respondenten denken echter dat het niets oplevert en een op de vijf mensen vindt het te veel rompslomp.

Jaarlijkse besparing

In Nederland maakt minder dan 2% van de 7,6 miljoen mensen die een WOZ-beschikking krijgen bezwaar, blijkt uit cijfers van de Waarderingskamer. Daarvan wordt iets meer dan de helft gehonoreerd. “Als je ziet hoeveel mensen bezwaar willen maken en hoe weinig mensen dat in de praktijk doen, dan kun je concluderen dat heel veel woningbezitters kansen laten liggen en dat gigantisch veel mensen al jaren te veel belasting betalen,” stelt taxateur Ko Maas van Bezwaarmaker.nl. “De besparing van een aangepaste WOZ-waarde werkt namelijk ieder volgend jaar door.”

Gemeente betaalt

Het juridisch taxatiebureau uit Schagen dient namens huiseigenaren ongeveer 4.000 bezwaarschriften per jaar in, waarvan ruim 70% gegrond wordt verklaard.Als bezwaren gegrond worden verklaard, incasseert het bureau de vergoeding die de gemeente moet betalen voor juridische kosten. Als bezwaren worden afgewezen, brengt het geen kosten in rekening.

Veel onwetendheid

“Er is duidelijk nog veel onwetendheid bij mensen op dit punt,” zegt Maas. ,,Op basis van de WOZ-waarde worden je OZB, je waterschapslasten en je eigen-woningforfait bij je belastingaangifte bepaald. Het werkt dus op drie gebieden door. Daarom kan een woningbezitter gemiddeld € 272 besparen als de waarde omlaag gaat.”

Asbest en windmolens

Hij benadrukt dat alleen het stijgen van de WOZ-waarde op zich zelf geen criterium is om bezwaar aan te tekenen. Achterstallig onderhoud, gedateerde voorzieningen – zoals een oude badkamer, keuken en toilet -, een ongunstige ligging, de aanwezigheid van asbest, nabije windmolens, onzekerheid over bouwplannen of overlast van geparkeerde auto’s, zijn dit volgens het juridisch bureau wel.

Reageer op dit artikel