nieuws

Barometer moet financiële zorgen in kaart brengen

Financiële planning 1076

De Volksbank heeft samen met de Radboud Universiteit Nijmegen en het Nibud de Barometer Financiële Onbezorgdheid ontwikkeld. De barometer geeft naast de mate van financiële bezorgdheid ook inzicht in de reden van bezorgdheid, bijvoorbeeld een gebrek aan controle over de financiële situatie, gebrek aan financieel zelfvertrouwen of vermijdingsgedrag. Vanaf maart gaat de Volksbank met het nieuwe meetinstrument maandelijks onderzoek verrichten.

Barometer moet financiële zorgen in kaart brengen

Met de resultaten die de barometer oplevert, wil de Volksbank (moederorganisatie van ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS) de dienstverlening aan klanten verbeteren en hen handvatten geven om hun bezorgdheid te verminderen. “Met als uiteindelijk doel een financieel gezond leven voor alle mensen in Nederland”, aldus de bank in overheidshanden.

Onderwijspakket en coaching

De barometer is het derde onderdeel van het beleid van de bank dat zich toespits op duurzaamheid en financiële weerbaarheid. Behalve financiële bezorgdheid gaat wat de bank betreft om ‘Vaardigheden’ en ‘Financiële Positie’. Ten aanzien van de vaardigheden wijst de Volksbank op het educatiepakket van Eurowijs waarmee het afgelopen jaar ruim 220.000 schoolkinderen werden bereikt. Ook biedt de bank klanten wanneer zijn daar behoefte aan hebben budget- en jobcoaching aan.

Incassobureaus eruit

Het tweede deel van financiële weerbaarheid betreft de feitelijke financiële positie, waaronder de aan- of afwezigheid van een buffer en de (on)balans tussen inkomsten en uitgaven. Als voorbeeld van beleid op dit vlak noemt de Volksbank de stap in 2017 om geen gebruik meer te maken van incassobureaus als het gaat om vorderingen op klanten. “Ook in moeilijke tijden willen we er immers voor onze klanten zijn en samen een oplossing vinden die past bij hun financiële positie.”

Reageer op dit artikel