nieuws

AFM: ‘Geen reclame voor snelle hypotheken’

Financiële planning 2444

AFM: ‘Geen reclame voor snelle hypotheken’

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijst hypotheekverstrekkers erop dat zij geen reclame mogen maken voor de snelheid waarmee een hypotheek kan worden afgesloten. In de huidige marktomstandigheden spelen hypotheekverstrekkers in reclamecampagnes steeds vaker in op snelheid.

De AFM ziet een trend ontstaan waarin het belangrijkste element van reclamecampagnes bestaat uit de snelheid en het gemak waarmee een hypotheek te krijgen is. Daarom verduidelijkt de AFM aan marktpartijen dat ook hypothecaire kredieten onder de reclame-regels voor krediet van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft vallen. Dit betekent dat reclames voor hypothecaire kredieten géén verwijzing mogen bevatten naar snelheid en het gemak van het verkrijgen van het krediet. De AFM wijst hypotheekverstrekkers op de reeds bestaande norm voor reclame-uitingen bij hypothecair krediet.

Krappe woningmarkt

In een krappere woningmarkt is het volgens de AFM goed als consumenten binnen een redelijke termijn duidelijkheid krijgen over de benodigde financiering. De AFM staat positief tegenover het verkorten van de doorlooptijden bij de aanvraag van hypothecair krediet, zolang dit zorgvuldig gebeurt. Gezien de impact van de aankoop van een woning en het afsluiten van een hypotheek is het echter van belang dat huizenbezitters een weloverwogen beslissing maken. De feitelijke informatie over een product kan ook gaan over de snelheid van het proces. Dat is toegestaan, zolang het niet gaat om een reclame-uiting. In de Beleidsregel Informatieverstrekking is opgenomen wat als reclame-uiting geldt.

Reageer op dit artikel