nieuws

Ab Flipse sluit boek Allianz: ‘Eenmaal bij de rechter is er vaak geen weg meer terug’

Financiële planning 2312

Eind vorige maand is de boekenkast van Ab Flipse een stuk leger geworden. Hij sloot samen met collega-strijder tegen woekerpolisleed Pieter Lijesen de dikke pil over de beleggingsverzekeringen die Allianz in het verleden verkocht. Na ruim twee jaar van geheime onderhandelingen kwam er een schikking waar vrijwel alle leden van de twee grootste woekerclubs mee akkoord gaan. Een reconstructie.

Om hoeveel gedupeerden het exact gaat en wat de totale schikking kost is geheim, maar duidelijk is wel dat bij het ter perse gaan van dit nummer 98,3% van de gedupeerden met een woekerpolis van Allianz of een van haar Nederlandse rechtsvoorgangers zich er in kan vinden. Het bereiken van de 90%-grens, kort voor kerst, was reden voor een bescheiden feestje voor de inmiddels samenwerkende claimclubs Vereniging Woekerpolis en Stichting Woekerpolisproces. Daarmee was het akkoord, dat afgelopen zomer werd aangekondigd, definitief een feit.
“Allianz heeft alle gedupeerden die bij ons zijn aangesloten uitbetaald”, zegt Ab Flipse, voorzitter van de Vereniging Woekerpolis. “Daarmee is wat ons betreft het boek Allianz dicht en kunnen we ons volledig richten op de andere dossiers die nog lopen en de nieuwe zaak die we aan het voorbereiden zijn tegen Achmea.”

Civiele procedure

In de zomer van 2015 lijkt ook een rechtszaak tegen Allianz nog onontkoombaar in het zich nog altijd voortslepende woekerpolisdossier. “De dagvaardig voor Allianz hadden we al klaarliggen”, vertelt Flipse. “Op dat moment belden ze met de vraag of we het toch niet wilden uitstellen en met elkaar in gesprek wilden gaan. Vanaf eind augustus 2015 hebben we een keer of vier met elkaar gesproken. Dat leidde tot niets zodat in januari 2016 de optie van een civiele procedure opnieuw op tafel kwam te liggen. Toen heb ik contact gezocht met een van de topmensen van Allianz die ik nog kende vanuit het verleden.”

Als je eenmaal naar de rechter bent gestapt, is er vaak geen weg terug

Deze man hecht er volgens Flipse veel waarde aan dat zijn naam niet naar buiten komt. “Ik heb hem gevraagd hoe hij erover dacht om toch niet nog eens met elkaar om de tafel te gaan zitten, zonder voorwaarden vooraf. Als je eenmaal naar de rechter bent gestapt, is er vaak geen weg terug. We besloten een afspraak te maken, in het Van der Valkrestaurant aan de A1 bij Amersfoort.” Bij het geheime herenoverleg schetsen Flipse en de hoge Allianz-vertegenwoordiger op een kladje hoe een eventuele oplossing er voor de Allianz-verzekerden met een woekerpolis uit zou kunnen zien.

Clubje uitgebreid

Na de ontmoeting in Amersfoort wordt er vrijwel wekelijks overlegd om de deal daadwerkelijk uit te werken tot een concreet voorstel. Langzamerhand wordt het clubje dat namens Vereniging Woekerpolis en Allianz om de tafel zit van beide kanten uitgebreid. “We wilden de mogelijke deal zo lang mogelijk geheim houden om een eventueel succes niet in de weg te staan”, aldus Flipse. “Maar je hebt het over een complexe zaak waarbij het belangrijk is dat mensen met de juiste inhoudelijke en juridische expertise aanschuiven.”

Samenwerking met Lijesen

De grootste uitbreiding van de groep betreft het ‘aansluiten’ van de stichting Woekerpolisproces, al vrij snel nadat Allianz en Flipse daadwerkelijk zijn begonnen met de gesprekken. “Vanaf het begin vond Allianz het wel belangrijk om naast onze organisaties, ook de tweede grote claimorganisatie erbij te betrekken. Daarom heb ik vrij snel Pieter Lijesen, voorzitter van de Stichting Woekerpolisproces, benaderd. Van hem kreeg ik in die periode het groene licht om ook namens de stichting de onderhandelingen te voeren.” Het blijkt de opmaat naar een vaste relatie tussen Flipse en Lijesen die ruim een jaar later bekend maken te gaan samenwerken. Het lijkt hen beter om samen op te trekken in de juridische procedures tegen verzekeraars om zo te voorkomen dat werk dubbel wordt gedaan en andere zaken blijven liggen.

DinPlan Dupe

Flipse slaagt er echter niet in om de Stichting DinPlan Dupe aan tafel te krijgen. Deze stichting behartigt de belangen van zo’n tweehonderd verzekerden. In augustus 2016, toen een regeling langzamerhand in zicht kwam, benadert Flipse de stichting. Die hebben dat moment geen vertrouwen in een schikking en wachten liever een positieve uitspraak van het klachteninstituut Kifd af. “In januari 2017 heb ik wederom een poging ondernomen. Toen wilden ze wel geïnformeerd worden, maar uiteindelijk bleek dat ze geen Non Disclosure Agreement wilden tekenen. Toen hebben wij aangegeven niet langer op DinPlan Dupe te willen wachten omdat we een deadline voor de onderhandelingen hadden hadden gesteld op 1 juli 2017.”

90% van de schade

Eind juni volgt nog een laatste marathonsessie in de besprekingen tussen de claimstichtingen en Allianz om de puntjes op de i te zetten. “Het zat die laatste sessie vooral nog vast op de hoogte van het compensatiebedrag en hoe wij de uitkomsten van de onderhandelingen in de media konden presenteren. Toen we daarover een akkoord hadden en wij als schikkingsbedrag op een percentage uitkwamen van ongeveer 90% van de daadwerkelijk door ons berekende schade, hadden we een deal.”

Minimaal 500 euro

Voor alle aangeslotenen bij Flipse en Lijesen is in de maanden daarna een compensatievoorstel op maat gemaakt. “Toen we in het voorjaar van 2017 alle weeffouten in de betreffende polissen in beeld hadden gebracht, hebben we voor 100 maatmensen berekend hoe een compensatie eruit zou moeten zien. Aan de hand daarvan heeft Allianz, samen met onze eigen mensen, duizenden polissen opnieuw doorgerekend. Het gaat om alle beleggingspolissen die onder de vlag van Allianz, Royal of Universal Leven aan de man zijn gebracht. In totaal gaat het om zo’n 30 verschillende polissen, vaak ook nog in vier verschillende varianten.” De vastgestelde schadebedragen liggen tussen de paar honderd euro tot vele tienduizenden euro per polis. Sowieso krijgt iedere deelnemer minimaal 500 euro.

Verzekeraars zouden dit serieus in overweging moeten nemen

De Allianz-zaak is qua omvang niet de grootste, maar bewijst volgens Flipse wel dat er ook in de andere woekerpolisdossiers voor de grote Nederlandse verzekeraars een uitzicht lonkt naar een bevredigende oplossing. “Het is dus echt mogelijk om een schikking voor elkaar te krijgen. Verzekeraars zouden dit serieus in overweging moeten nemen.”

Schikkingen veel lager

Dat ze vooralsnog niet in meerderheid met claimorganisaties om de tafel gaan zitten, is volgens Flipse ook te wijten aan spookbeelden die worden gecreëerd naar aanleiding van eerdere uitspraken door Kifid en rechtbanken. “Vaak wordt er dan gesteld dat als een verzekeraar iedereen zou moeten compenseren dat miljarden zou kosten. Maar de realiteit is echt anders. De meeste woekerpolishouders komen niet in beweging. Wij en de Stichting Woekerpolisproces hebben samen 125.000 leden. Waarschijnlijk gaat het om 150.000 actieve gedupeerden met ruim 200.000 polissen als je ook nog een paar kleinere initiatieven meeneemt, van de 7 miljoen die naar schatting ooit zijn verstrekt. Het is geen ingewikkelde berekening om vast te kunnen stellen dat schikkingen veel lager zullen uitpakken.”

Cynische afweging

Dat verzekeraars vooralsnog in meerderheid kiezen voor procederen, vindt Flipse vooral een cynische afweging. “Je kunt bij zo’n kleine club actieve polishouders de afweging maken dat jij als grote verzekeraar meer slagkracht hebt om het tot het gaatje uit te vechten met verzekeraars. Dat blijkt ook wel want veel claimorganisaties zijn daar op stukgelopen. Maar je kunt als verzekeraars ook de pragmatische overweging maken of je echt nog jarenlang in- en extern met dit dossier bezig wilt zijn, of daar nou misschien een overwinning uitrolt of niet.”

Aanvulling op generieke akkoorden

Het Verbond van Verzekeraars houdt zich op de vlakte en wijst op de reactie die het gaf na het bekend worden van het Allianz-akkoord in juli 2017. In die reactie zegt de brancheorganisatie dat het aan elke verzekeraar is om zelf te beoordelen of dergelijke procesafspraken behulpzaam zijn. Een woordvoerder vult aan: ”Dit is immers een zaak tussen een individuele maatschappij en claimstichtingen, aanvullend op generieke akkoorden die eerder met andere consumentenstichtingen zijn gesloten.”

Heeft men hier zijn zorgplicht verzaakt?

Ook het leeuwendeel van de Allianz-klanten die wel een woekerpolis hadden maar zich niet aangemeld hadden bij de twee claimstichtingen, valt buiten de boot. Zoals wel eerder wijst Flipse, die er nooit omheen heeft gedraaid dat hij in het verleden ook woekerpolissen verkocht, naar de rol van het intermediair bij het activeren van hun klanten met een woekerpolis. “Mijn vraag is: kunnen die mensen hun intermediair aansprakelijk stellen omdat deze hen niet gewezen heeft op de gratis mogelijkheid zich aan te sluiten bij een claimorganisatie? Heeft men hier zijn zorgplicht verzaakt?”

Reageer op dit artikel