nieuws

Stichting Allianz DINPlan Dupe: handelswijze bij schikking was ‘niet netjes’

Financiële planning 1647

Stichting Allianz DINPlan Dupe: handelswijze bij schikking was ‘niet netjes’

Ab Flipse mag er als voorzitter van Vereniging Woekerpolis dan tevreden op terugkijken, bij de kleine claimstichting Allianz DinPlan Dupe zijn ze allerminst content met de schikking tussen Allianz, Vereniging Woekerpolis en Stichting Woekerpolisproces. De deal werd onlangs officieel nadat meer dan 90% van de leden van deze claimclubs ermee had ingestemd. Volgens Marijke Clerx, voorzitter van Allianz DinPlan Dupe, hebben haar leden niet tijdig kunnen reageren op de deal die ze achteraf bezien toch veel te mager vonden.

Volgens Clerx (foto) heeft de stichting samen met partner Consumentenbond in de eerste helft van 2017 wel met Allianz, ConsumentenClaim en Woekerpolis.nl overlegd over schadecompensatie. “Uiteindelijk is toen (met Allianz, ConsumentenClaim en Woekerpolis.nl) afgesproken dat het bestuur van de Stichting het compensatieaanbod op 1 juli 2017 aan de deelnemers zou voorleggen. Om voor ons onbekende redenen hebben Allianz c.s. dit niet af willen wachten. Enkele dagen tevoren hebben zij, voor ons totaal onverwacht, publiek gemaakt dat Allianz en de twee commerciële claimclubs overeenstemming bereikt hadden. Niet netjes.”

Gemist rendement

De Stichting heeft het compensatieaanbod op 1 juli 2017 toch aan de deelnemers voorgelegd tijdens een vergadering. Clerx verwijst daarbij naar de notulen en stelt dat alle deelnemers op de hoogte waren van het concrete compensatiebedrag. Actuaris Ron van Os zou hiervoor alle polishouders van het schikkingsvoorstel op de hoogte hebben gesteld. Clerx: “Het gemiddelde compensatiebedrag was ongeveer € 2.300, minder dan 4% van de gemiddeld in de polissen opgebouwde waarde. Verder kwam de compensatie slechts bij enkele polissen boven de € 5.000 uit.”

De notulen van de vergadering stellen dat: “Het bestuur (en ook de Consumentenbond) beschouwen het aanbod van Allianz als een zeer magere compensatie. Over beheerskosten, beleggingskosten en hefboomeffect rept Allianz helemaal niet. Bovendien wordt het gemiste rendement niet meegenomen, terwijl daar een groot deel van de schade uit voortvloeit. De compensatie van Allianz bedraagt op totaalniveau ongeveer 5,5% van de ingelegde premies. Volgens het bestuur en zijn adviseurs is de geleden schade vele malen groter. Daarnaast weigert het bestuur principieel om voor geheimhouding te tekenen. Transparantie is eveneens belangrijk voor de Consumentenbond, met wie we samenwerken.”

Reële schadecompensatie

De 64 aanwezige leden van Stichting Allianz DinPlan Dupe -totaal 150 leden- stemmen die dag dan ook vrijwel unaniem tegen het bod. Er wordt unaniem besloten de strijd voor een reële schadecompensatie voort te zetten. Daarbij blijft de stichting in afwachting van de uitspraken van de Geschillencommissie inzake drie proefzaken die aan KiFiD zijn voorgelegd en die al in november 2016 mondeling zijn behandeld.

Pertinente leugen

In een reactie liet Ab Flipse eerder aan amweb weten dat het klopt dat de stichting Allianz DinPlan Dupe op 1 juli 2017 met haar deelnemers een vergadering heeft gehad. “Het is echter een per pertinente leugen dat de deelnemers op de hoogte waren van het compensatiebedrag per polis. Onmogelijk.” Ook de geheimhoudingsplicht waar Clerx van rept ging volgens Flipse uiteindelijk alsnog van tafel.

Feiten verdraaien

De compensatiebedragen kwamen volgens Flipse pas in de periode half oktober 2017 ter beschikking “na maanden rekenwerk” en werden volgens hem vanaf november pas bekend gemaakt aan de deelnemers van Vereniging Woekerpolis en Stichting Woekerpolisproces. “Niemand wist dus op 1 juli 2017 wat het compensatie bedrag was per polis.”Wel wist een aantal deelnemers van deze stichting wat het compensatie bedrag was per polis op basis van de afspraken uit de periode april – mei 2017 toen deze stichting nog bij ons aan tafel zat. “Pas op 14 juni 2017 werd na een marathonsessie er een nieuw totaal bedrag aan compensatie afgesproken. Dat bedrag week vér af (in het voordeel van de deelnemers) van de besproken bedragen uit de periode april-mei 2017. Het is stuitend te zien hoe deze voorzitter de feiten blijft verdraaien, ten diepste in het nadeel van haar eigen achterban.”

Lees de complete reconstructie van de schikking tussen Allianz en Vereniging Woekerpolis en Stichting Woekerpolisproces in am:38, die aanstaande vrijdag verschijnt.

Reageer op dit artikel