nieuws

Hypotheek Visie verkocht aan private equity fund

Financiële planning 5063

Hypotheek Visie verkocht aan private equity fund

Hypotheek Visie is verkocht. De franchiseketen met 45 kantoren stond al langer in de etalage. Oprichter en eigenaar Anton vanden Bol was honderd procent aandeelhouder en had geen opvolger. Op de laatste dag van januari zijn de aandelen overgedragen aan het private equity fund J-Merce Holding B.V. De overnameprijs wordt niet genoemd.

Vanden Bol (66) is blij met de verkoop. “Ik ben er trots op een partij te hebben gevonden met een toekomstvisie die past binnen het DNA van Hypotheek Visie.”, stelt hij. Vanden Bol zei eerder in am:magazine het volgende: “Ik ben niet alleen de directeur, maar ook honderd procent aandeelhouder. We zijn een paar keer benaderd door iemand die het over wilde nemen maar het was geen partij die de continuïteit van deze organisatie voor ogen had. Het moet niet een partij zijn die winstmaximalisatie nastreeft. Het zou een concurrerende franchiseorganisatie kunnen zijn of een serviceprovider. Als het maar een ordentelijke partij is.” Afgelopen zomer werd ook de naam van Pieter van Tuinen (Van Bruggen Adviesgroep) genoemd als mogelijke koper.

Geen verlies van arbeidsplaatsen

J-Merce Holding B.V. is een private equity fund dat zich naar eigen zeggen richt op het ‘ontwikkelen van innovatieve financiële producten met maatschappelijke relevantie’. De partij zal de naam Hypotheek Visie handhaven en ook de vestigingsplaats (Best) van de centrale organisatie aanhouden. Een persbericht van de partijen meldt het volgende: “De overname zal derhalve niet leiden tot verlies van arbeidsplaatsen. De marktpositie van de aangesloten franchisenemers zal worden versterkt door uitbreiding van de dienstverlening rondom de financiering van de woonbehoefte van consumenten. Naast de huidige doelgroepen, starters en doorstromers, zal meer dan in het verleden ook aandacht worden gegeven aan de doelgroep senioren. Het bestuur van de Hyviver, de vereniging van franchisenemers van Hypotheek Visie, heeft zich positief uitgesproken over de aandelenoverdracht.”

Meer kapitaal, meer vestigingen

CFO/COO Joost van Rooy van Hypotheek Visie zegt “Wij hebben sterk de overtuiging dat persoonlijk onafhankelijk advies rondom het thema wonen belangrijk is en blijft. De nieuwe aandeelhouder zal ons in staat stellen het aantal vestigingen in de gebieden waar wij thans nog onvoldoende aanwezig zijn uit te breiden. Daarnaast zullen wij komen tot een betere aansluiting van het productassortiment op de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, waardoor wij de lokale marktpositie van de aangesloten kantoren kunnen versterken.”

Tijdens het overnametraject heeft Vanden Bol zich laten begeleiden door Florin Finance en Holla Advocaten. J-Merce Holding B.V. heeft zich bij de overname van de aandelen laten begeleiden door ABN-Amro. Karel Schiffer (voorheen NHG) zal zitting nemen in de nieuwe Raad van Commissarissen. Partijen doen geen uitspraak over het bedrag dat met de overname van de aandelen is gemoeid.

Reageer op dit artikel