nieuws

Gemiddeld ruim 100.000 werklozen minder in 2017

Financiële planning 571

Gemiddeld ruim 100.000 werklozen minder in 2017

Over heel 2017 waren er gemiddeld 101 duizend werklozen minder dan in 2016. In december kwam het aantal werklozen uit op 395 duizend, zo meldt het Centraal Bureau voor de  Statistiek (CBS). Het UWV registreerde een verdere daling van het aantal WW-uitkeringen naar 330 duizend in december.

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk lag in 2017 gemiddeld 176 duizend hoger dan in 2016. 2017 is het derde jaar op rij waarin het aantal werkenden hoger ligt dan in het jaar ervoor. De gemiddelde toename was ook groter dan in 2015 en 2016.

Gemiddelde afname

Waar het aantal mensen met betaald werk al drie jaar hoger is dan een jaar eerder, is het aantal werklozen al drie jaar op rij lager dan het jaar ervoor. Ook de gemiddelde afname van het aantal werklozen was in 2017 sterker dan in 2015 en 2016.

Begin crisis

De werkloosheid daalt al sinds begin 2014. In december waren er nog 395 duizend werklozen, oftewel 4,4% van de beroepsbevolking. In december 2008 – aan het begin van de crisis – was dit 3,7%.

Lopende uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in december 2017 verder naar 330 duizend. Ten opzichte van een jaar geleden, december 2016, is het aantal WW-uitkeringen met 82 duizend (- 20%) afgenomen. Deze afname is zowel bij mannen als bij vrouwen en in alle leeftijdsgroepen zichtbaar.

Alle beroepsrichtingen

Het aantal uitkeringen is in de gezondheidszorg met 16 duizend afgenomen en bij de uitzendbedrijven met 13 duizend ten opzichte van eind 2016. De relatieve daling is het grootst bij het bouwbedrijf (- 45%). Ook in alle beroepsrichtingen daalt het aantal WW-uitkeringen.

Nieuwe uitkeringen

In 2017 verstrekte het UWV 390 duizend nieuwe uitkeringen. Dat is een daling van ruim 20% ten opzichte van 2016. Bij mannen en vrouwen en in alle leeftijdsgroepen en beroepsrichtingen is een daling van het aantal nieuwe uitkeringen te zien ten opzichte van vorig jaar.

 

 

Reageer op dit artikel