nieuws

Gasloos wonen vergt gemiddeld € 18.500 van huiseigenaar

Financiële planning 6140

Gasloos wonen vergt gemiddeld € 18.500 van huiseigenaar

De wens van het Kabinet om de gaswinning in Groningen versneld terug te schroeven en zo snel mogelijk over te gaan op woningen zonder gasaansluiting sluit op praktische bezwaren. Uit onderzoek van Ecorys in opdracht van Milieudefensie blijkt dat de meeste huishoudens rekening moeten houden met een investering van gemiddeld € 18.500 euro om over te stappen naar een andere vorm van verwarming. Geld dat velen volgens Vereniging Eigen Huis en het Nibud niet hebben liggen. Ook zijn duurzamere alternatieven niet overal aanwezig of inzetbaar.

In 2050 moet alle woningen in Nederland klimaatneutraal zijn. Op weg naar dat scenario heeft Milieudefensie een tussenstap in 2030 voor ogen: 80% van de Nederlandse woningen moeten in dat jaar al geen gebruik meer maken van aardgas. De milieuorganisatie liet onderzoeksinstituut Ecorys aan de hand van 6 persona’s, typische huishoudens in Nederlandse buurten, de gevolgen van dit doelscenario en de beschikbare alternatieven doorrekenen.

Financiële ondersteuning

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat het leeuwendeel van de Nederlandse buurten valt in de categorie ‘midden inkomens’ met een laag of hoog energiegebruik Voor deze groep ligt de meest voorkomende investering rond de € 18.500 euro per huishouden als wordt gekozen voor een elektrische warmtepomp plus isolatie. “Gegeven de gemiddelde vermogenspositie van huishoudens zal er naar verwachting financiële ondersteuning benodigd zijn om deze investeringen te kunnen maken”, aldus Ecorys.

Warmtepomp niet rendabel

Drie van de zes personages hebben een ‘laag energiegebruik’. Twee van deze drie maatmensen komen in 2030 niet uit op de elektrische warmtepomp omdat een elektrische warmtepomp niet rendabel is bij een laag energieverbruik. Dit effect wordt versterkt wanneer men het huis beter isoleert waardoor het energiegebruik verder daalt – en daarmee dus ook het ‘voordeel’ van elektriciteit op gas. De elektrische warmtepomp is wel het meest voorkomende alternatief in het doelscenario van Milieudefensie. (Ongeveer 62% van de Nederlandse huishoudens in 2030).

Lagere investering bij restwarmte

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de buurten met lage inkomens overwegend buiten de randstad liggen en de buurten met hoge inkomens overwegend binnen de randstad liggen. Gelet op op het gegeven dat restwarmte hoofdzakelijk beschikbaar is in de Randstad (onder meer door het Rotterdamse Havengebied) zullen juist verhoudingsgewijs hogere inkomens minder hoeven te investeren in restwarmte, waar de lagere inkomens buiten de Randstad vaak hun toevlucht moeten zoeken tot duurdere alternatieven voor aardgas.

Stijgende energiebelasting

Ecorys vraag bijzondere aandacht voor huishoudens met een hoog energieverbruik en een laag inkomen. “Deze groep zal namelijk naar verwachting financiële ondersteuning nodig hebben voor de warmtetransitie, maar óók als een alternatief voor gas nog niet rendabel is voor deze huishoudens (vanwege stijgende energielasten door een stijgende energiebelasting op aardgas).”

Gigantische groep

Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis vertelt in het AD dat het goed is dat voor het eerst inzichtelijk is gemaakt met welke kosten de energietransitie gepaard gaat. “Dit onderzoek toont dat er nog heel veel moet gebeuren.” Hij benadrukt dat er “een gigantische groep” is met een middeninkomen en een gemiddeld rijtjeshuis.

Niet op te brengen

Ook budgetvoorlichtingsinstituut Nibud stelt in dezelfde krant zich zorgen te maken om de kosten waar consumenten straks mee geconfronteerd worden. Woordvoerder Gabriëlla Bettonville: “Tweeënhalf miljoen huishoudens hebben te weinig geld achter de hand en lopen daardoor financiële risico’s, geld wat ze nodig hebben voor het vervangen van noodzakelijke producten. ‘Laat staan dat ze geld hebben om te investeren in de verbetering van hun huis. Hoe hoger het inkomen hoe vaker ze wel geld hebben, maar voor een grote groep zal die 15.000 à 20.000 euro die nodig is, waarschijnlijk niet op te brengen zijn.”

Reageer op dit artikel