nieuws

De Hypotheekshop: ‘Overheid en geldverstrekkers moeten meer doen voor alleenstaanden’

Financiële planning 1026

De Hypotheekshop: ‘Overheid en geldverstrekkers moeten meer doen voor alleenstaanden’

“Het zou goed zijn als overheid, gemeenten, NHG en geldverstrekkers in hun beleid de komende jaren meer rekening gaan houden met de groeiende groep alleenstaanden”, zo stelt De Hypotheekshop. Het platform voorspelt, op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS), dat in 2060 43% van de huishoudens bestaat uit één persoon. Het franchiseconcern vindt dat de woningmarkt zich hier op moet instellen.

De Hypotheekshop baseert zich op de meest recente Huishoudensprognose van het CBS (juni 2016) waarin is opgenomen dat het aantal huishoudens toe zal nemen van 7,7 miljoen tot 8,6 miljoen in 2060. Een groei die grotendeels voor rekening komt van de eenpersoonshuishoudens. “Begin 2015 maakten eenpersoonshuishoudens 37 procent uit van alle huishoudens. In 2060 zal dit naar verwachting 43 procent zijn. Het ontbinden van de relatie en vergrijzing zijn de belangrijkste oorzaken van deze groei. Hypotheek- en woningmarkt richten zich nog altijd met name op gezinnen en stellen”, aldus De Hypotheekshop.

Verdrukking

Volgens De Hypotheekshop komen alleenstaanden steeds meer in de verdrukking: “Dat geldt zeker in de Randstad en in enkele grote steden. Dat gaat soms gepaard met flinke prijsstijgingen, waardoor het kopen van woning in je eentje moeilijker is geworden. Ten tweede is de leencapaciteit voor lage en middeninkomens de afgelopen jaren verlaagd, en dat raakt de groep alleenstaanden relatief meer dan de groep tweeverdieners. Ten derde is de afgelopen jaren het percentage aan bijkomende kosten dat mag worden meegefinancierd teruggeschroefd. Deze kosten dienen dus met eigen geld te worden betaald. Omdat een deel van deze kosten koper bestaan uit een vast bedrag (kosten voor advies, notaris, taxatie), weegt dat relatief zwaarder bij lagere hypotheken. Tot slot neemt een aantal geldverstrekkers een inkomen uit een flexibel dienstverband niet volledig mee in de inkomenstoetsing. Ook dit raakt alleenstaanden relatief meer dan tweeverdieners. Voor alleenstaande starters is het feit dat minder gemeentes de zogenaamde starterslening aanbieden ook een factor.”

Friends-contracten

Hypotheek- en woningmarkt is naar de mening van De Hypotheekshop nog altijd teveel gericht op gezinnen en stellen. “In de vrije huursector zijn zogenaamde ‘friends-contracten’ in opkomst: vrienden die samen een appartement delen met de mogelijkheid dat de ouders garant staan. Geldverstrekkers bieden op dit moment echter nauwelijks mogelijkheden aan vrienden om samen een woning te kopen. Ook borgstelling door de ouders is een zeldzaamheid geworden. Daarnaast loopt het aanbod van woningen in de prijscategorie tot €250.000 hard terug en daalt het aandeel appartementen nog sneller. Het illustreert de lastige situatie voor veel alleenstaanden om passende woonruimte te vinden”, aldus het franchiseconcern.

Reageer op dit artikel