nieuws

Vivat en Allianz beloven haast te maken met activeren woekerpolisklanten

Financiële planning 2742

Vivat en Allianz beloven haast te maken met activeren woekerpolisklanten

Binnen anderhalve maand willen Vivat (Reaal) en Allianz alsnog voldoen aan de AFM-eisen voor het activeren van klanten met een woekerpolis. De twee verzekeraars zeggen “met man en macht” aan de slag te gaan om eind januari 2018 de boel op orde te hebben. Gisteren tikte de Autoriteit Financiële Markten beide partijen op de vingers omdat ze nog niet hebben voldaan aan de wettelijke verplichting om klanten met een pensioen- en hypotheekgebonden beleggingsverzekering tijdig te informeren over de financiële situatie van hun polis.

“Wij gaan met man en macht aan de slag. Vivat heeft een plan van aanpak voor herstelacties gemaakt en gaat meer dan 100 fte inzetten om klanten alsnog of opnieuw te bereiken om een actieve keuze te laten maken over hun product”, zegt woordvoerder Hidde Kuik. “Eind januari brengen wij opnieuw verslag uit aan de AFM.”

Onderbouwing onduidelijk

Ook Allianz geeft aan haast te maken. “Wij nemen de bevindingen van de AFM zeer serieus. Wij hebben de benodigde acties ingezet om de zaken waarbij niet volledig aan de wetgeving is voldaan voor eind januari 2018 op te lossen”, aldus woordvoerder Paul Möller.

Volgens Möller is de AFM van mening dat Allianz “niet afdoende heeft duidelijk gemaakt wat in generieke zin de financiële gevolgen van de diverse keuzemogelijkheden voor klanten waren”. Die generieke informatie wil de verzekeraar alsnog aan de klanten verstrekken. Ook heeft de toezichthouder geconstateerd dat de onderbouwing van de keuze van klanten in sommige gevallen niet duidelijk genoeg gedocumenteerd was. Deze klanten gaat Allianz opnieuw benaderen om die onderbouwing te kunnen vastleggen.

Eindcontrole overige beleggingsverzekeringen in 2018

De AFM maakte gisteren bekend dat zeven verzekeraars al hun klanten met een pensioen- of hypotheekgebonden beleggingsverzekering hebben geactiveerd. Tien andere verzekeraars hebben nog kleine onvolkomenheden die voor het eind van het jaar zijn opgelost. Alleen Vivat en Allianz riskeren volgens de AFM een boete omdat ze hun zaakjes nog niet op orde hebben. Voor de categorie ‘overige beleggingsverzekeringen’ hebben verzekeraars tot eind 2017 om hun klanten te activeren. De toezichthouder gaat voor deze polissen in 2018 de eindcontrole uitvoeren.

Reageer op dit artikel