nieuws

Rechter zet streep door tussentijdse kostenverhoging woekerpolis

Financiële planning 3153

Rechter zet streep door tussentijdse kostenverhoging woekerpolis

Verzekeraars die bij woekerpolissen een eenzijdig beding hebben gehanteerd voor een tussentijdse kostenverhoging hadden dit niet mogen doen. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland in een collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Reaal (Vivat). Ook tikte de rechtbank Vivat op de vingers voor de gebrekkige voorlichting  over het hefboom- en inteereffect. 

De visies over de uitkomst in eerste aanleg lopen sterk uiteen tussen Woekerpolis.nl en Vivat. De Vereniging Woekerpolis.nl spreekt bij monde van voorzitter Ab Flipse (foto) van een verlies voor Reaal.  Hij is dan ook verheugd met het vonnis. “Reaal had haar klanten voor het hefboom- en inteereffect moeten waarschuwen.”

Eerdere compensaties

In de procedure werden tevens twee individuele zaken behandeld. In deze zaken moet nu in een schadestaatprocedure worden vastgesteld welke extra bedragen Reaal moet vergoeden. “In een aparte procedure moet nu de hoogte van de schade worden vastgesteld, omdat de eerdere compensaties volgens de rechtbank kennelijk onvoldoende zijn”, aldus Flipse

Eenzijdige kostenverhoging

Daarnaast  verwijt de rechtbank Reaal schending van een bijzondere zorgplicht in de precontractuele fase, doordat zij haar klanten niet goed heeft geïnformeerd. De vereniging stelt vast dat dit verwijt niet alleen voor Reaal geldt, maar voor alle verzekeraars.

Administratie- en incassokosten

Flipse: “Reaal kon op grond van haar voorwaarden eenzijdig de kosten voor administratie en incasso verhogen. Heel terecht dat de rechtbank daar een streep door haalt en Reaal verplicht om die kosten terug te betalen.” Aangezien niet alle vorderingen  zijn toegewezen, sluit Flipse niet uit dat er “ondanks de behaalde overwinning” er toch hoger beroep wordt ingesteld.

Hoger beroep

Hoewel Vivat  als verliezende partij werd veroordeeld in de kosten van de rechtsgang ziet de verzekeraar de uitspraak van de rechtbank in Alkmaar niet als een nederlaag. Vivat stelt juist dat het grotendeels in het gelijk is gesteld door de rechtbank. “De meest vorderingen zijn afgewezen, twee punten toegewezen”, aldus Vivat.

Voldoende informatie verstrekt

De verzekeraar  concludeert uit de uitspraak dat ze in de jaren 90 grotendeels voldoende informatie heeft verstrekt over beleggingsverzekeringen. Ook plaatst Vivat kanttekeningen bij de vorderingen die wel zijn toegewezen. Ten aanzien van de voorlichting over het hefboom en inteereffect  stelt de verzekeraar  dat “de uitspraak niet bepaalt of en in hoeverre Vivat haar klanten op dit punt verder tegemoet moet komen dan de eerder uitgevoerde compensatieregeling. Ten tweede vond de rechtbank een specifieke bepaling over tussentijdse kostenverhoging ontoelaatbaar. Dit betrof één van de twee producten.”

Ook Vivat sluit niet uit dat zij gelet op bovenstaande punten hoger beroep instelt.

 

Reageer op dit artikel